ค้นพบจำนวน 9 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านโจด ต.โชคชัย อ.โชคชัย จ.นครราชสีมา 30190
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ท่าลาดขาว ต.โชคชัย อ.โชคชัย จ.นครราชสีมา 30190
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล คลองกลาง ต.โชคชัย อ.โชคชัย จ.นครราชสีมา 30190
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอโชคชัย 167 ถ.พิชิตคเชนทร์ หมู่1 ต.โชคชัย อ.โชคชัย จ.นครราชสีมา 30190
สถานีอนามัยคลองกลาง ซ.224 ต.โชคชัย อ.โชคชัย จ.นครราชสีมา 30190
สถานีอนามัยบ้านโจด ซ.24 ต.โชคชัย อ.โชคชัย จ.นครราชสีมา 30190
สถานีอนามัยพลับพลา ซ.224 ต.โชคชัย อ.โชคชัย จ.นครราชสีมา 30190
สถานีอนามัยท่าลาดขาว ซ.224 ต.โชคชัย อ.โชคชัย จ.นครราชสีมา 30190
โรงพยาบาลโชคชัย ซ.24 ต.โชคชัย อ.โชคชัย จ.นครราชสีมา 30190
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง