ค้นพบจำนวน 24 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล หนองปรึก ต.ทุ่งอรุณ อ.โชคชัย จ.นครราชสีมา 30190
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ละลม ต.ด่านเกวียน อ.โชคชัย จ.นครราชสีมา 30190
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล พะโค 96 หมู่5 ต.กระโทก อ.โชคชัย จ.นครราชสีมา
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล พลับพลา 3 หมู่2 ต.พลับพลา อ.โชคชัย จ.นครราชสีมา
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านโจด ต.โชคชัย อ.โชคชัย จ.นครราชสีมา 30190
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ท่าอ่าง ต.ท่าอ่าง อ.โชคชัย จ.นครราชสีมา 30190
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ท่าลาดขาว ต.โชคชัย อ.โชคชัย จ.นครราชสีมา 30190
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ด่านเกวียน ต.ด่านเกวียน อ.โชคชัย จ.นครราชสีมา 30190
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล คลองกลาง ต.โชคชัย อ.โชคชัย จ.นครราชสีมา 30190
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ขี้ตุ่น ต.ท่าจะหลุง อ.โชคชัย จ.นครราชสีมา 30190
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล กอโจด ต.ท่าเยี่ยม อ.โชคชัย จ.นครราชสีมา 30190
ศูนย์สุขภาพชุมชนดอนไพล ต.ท่าเยี่ยม อ.โชคชัย จ.นครราชสีมา 30190
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอโชคชัย 167 ถ.พิชิตคเชนทร์ หมู่1 ต.โชคชัย อ.โชคชัย จ.นครราชสีมา 30190
สถานีอนามัยขี้ตุ่น ซ.รพช. นม. 3340 ต.ท่าจะหลุง อ.โชคชัย จ.นครราชสีมา 30190
สถานีอนามัยตำบลด่านเกวียน ซ.สุขาภิบาล 1 ต.ด่านเกวียน อ.โชคชัย จ.นครราชสีมา 30190
สถานีอนามัยท่าอ่าง ซ.224 ต.ท่าอ่าง อ.โชคชัย จ.นครราชสีมา 30190
สถานีอนามัยละลม ซ.สุขาภิบาล 1 ต.ด่านเกวียน อ.โชคชัย จ.นครราชสีมา 30190
สถานีอนามัยคลองกลาง ซ.224 ต.โชคชัย อ.โชคชัย จ.นครราชสีมา 30190
สถานีอนามัยกอโจดไทรย้อย ซ.24 ต.ท่าเยี่ยม อ.โชคชัย จ.นครราชสีมา 30190
สถานีอนามัยบ้านโจด ซ.24 ต.โชคชัย อ.โชคชัย จ.นครราชสีมา 30190
สถานีอนามัยพลับพลา ซ.224 ต.โชคชัย อ.โชคชัย จ.นครราชสีมา 30190
สถานีอนามัยบ้านพะโค ซ.224 ต.ท่าลาดขาว อ.โชคชัย จ.นครราชสีมา 30190
สถานีอนามัยท่าลาดขาว ซ.224 ต.โชคชัย อ.โชคชัย จ.นครราชสีมา 30190
โรงพยาบาลโชคชัย ซ.24 ต.โชคชัย อ.โชคชัย จ.นครราชสีมา 30190
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง