ค้นพบจำนวน 10 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล วังโพธิ์ 111 ต.วังโพธิ์ อ.บ้านเหลื่อม จ.นครราชสีมา 30350
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตลุกพลวง 33 ต.โคกกระเบื้อง อ.บ้านเหลื่อม จ.นครราชสีมา 30350
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ช่อระกา ต.วังโพธิ์ อ.บ้านเหลื่อม จ.นครราชสีมา 30350
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล โคกกระเบื้อง ต.วังโพธิ์ อ.บ้านเหลื่อม จ.นครราชสีมา 30350
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านเหลื่อม ถ.ศูนย์ราชการ หมู่4 ต.โคกกระเบื้อง อ.บ้านเหลื่อม จ.นครราชสีมา 30350
สถานีอนามัยโคกกระเบื้อง ซ.2160 ต.วังโพธิ์ อ.บ้านเหลื่อม จ.นครราชสีมา 30350
สถานีอนามัยวังโพธิ์ ซ.2369 ต.วังโพธิ์ อ.บ้านเหลื่อม จ.นครราชสีมา 30350
สถานีอนามัยตลุกพลวง ซ.2384 ต.โคกกระเบื้อง อ.บ้านเหลื่อม จ.นครราชสีมา 30350
สถานีอนามัยช่อระกา ซ.2369 ต.วังโพธิ์ อ.บ้านเหลื่อม จ.นครราชสีมา 30350
โรงพยาบาลบ้านเหลื่อม ซ.2160 ต.บ้านเหลื่อม อ.บ้านเหลื่อม จ.นครราชสีมา 30350
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง