ค้นพบจำนวน 27 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ห้วยไหราษฎร์พัฒนา ต.หนองบัว อ.คง จ.นครราชสีมา 30260
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล หนองม่วง ต.หนองมะนาว อ.คง จ.นครราชสีมา 30260
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล หนองพลวง 170 ต.หนองมะนาว อ.คง จ.นครราชสีมา 30260
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ปอปิด 130 ต.คูขาด อ.คง จ.นครราชสีมา 30260
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านวัด 295 ต.ขามสมบูรณ์ อ.คง จ.นครราชสีมา 30260
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านปรางค์ ต.บ้านปรางค์ อ.คง จ.นครราชสีมา 30260
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตาจั่น ต.ตาจั่น อ.คง จ.นครราชสีมา 30260
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ดอนชุมช้าง 150 ต.หนองมะนาว อ.คง จ.นครราชสีมา 30260
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ดอนใหญ่ 5 อ.คง จ.นครราชสีมา 30260
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล คอนเมือง ต.เทพาลัย อ.คง จ.นครราชสีมา 30260
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ขามสมบูรณ์ 58 ต.ขามสมบูรณ์ อ.คง จ.นครราชสีมา 30260
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล โนนเต็ง ต.โนนเต็ง อ.คง จ.นครราชสีมา 30260
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล เมืองนาท อ.คง จ.นครราชสีมา 30260
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอคง ถ.เทศบาล2 อ.คง จ.นครราชสีมา 30260
สถานีอนามัยห้วยไหราษฎร์พัฒนา ซ.2384 ต.หนองบัว อ.คง จ.นครราชสีมา 30260
สถานีอนามัยหนองม่วง ซ.2160 ต.หนองมะนาว อ.คง จ.นครราชสีมา 30260
สถานีอนามัยบ้านปรางค์ ซ.2369 ต.บ้านปรางค์ อ.คง จ.นครราชสีมา 30260
สถานีอนามัยโนนเต็ง ซ.2160 ต.โนนเต็ง อ.คง จ.นครราชสีมา 30260
สถานีอนามัยปอบิด ซ.2160 ต.คูขาด อ.คง จ.นครราชสีมา 30260
สถานีอนามัยดอนใหญ่ ซ.2150 อ.คง จ.นครราชสีมา 30260
สถานีอนามัยบ้านห้วย ซ.2160 อ.คง จ.นครราชสีมา 30260
สถานีอนามัยคอนเมือง ซ.207 ต.เทพาลัย อ.คง จ.นครราชสีมา 30260
สถานีอนามัยขามสมบูรณ์ ซ.2160 ต.ขามสมบูรณ์ อ.คง จ.นครราชสีมา 30260
สถานีอนามัยบ้านวัด ซ.มิตรภาพ ต.ขามสมบูรณ์ อ.คง จ.นครราชสีมา 30260
สถานีอนามัยพลสงคราม ซ.2160 อ.คง จ.นครราชสีมา 30260
สถานีอนามัยตาจั่น ซ.AH12 ต.ตาจั่น อ.คง จ.นครราชสีมา 30260
โรงพยาบาลคง ซ.2160 อ.คง จ.นครราชสีมา 30260
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง