ค้นพบจำนวน 20 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล หนองตูม ต.สุขไพบูลย์ อ.เสิงสาง จ.นครราชสีมา 30330
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล สันติสุข ต.โนนสมบูรณ์ อ.เสิงสาง จ.นครราชสีมา 30330
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล สมบัติเจริญ ต.กุดโบสถ์ อ.เสิงสาง จ.นครราชสีมา 30330
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ราษฎร์สามัคคี หมู่7 ต.โนนสมบูรณ์ อ.เสิงสาง จ.นครราชสีมา
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ราษฎร์พัฒนา 6 หมู่6 ต.บ้านราษฎร์ อ.เสิงสาง จ.นครราชสีมา
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ดอนแขวน หมู่2 ต.สุขไพบูลย์ อ.เสิงสาง จ.นครราชสีมา 30330
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล กุดโบสถ์ 39 ต.กุดโบสถ์ อ.เสิงสาง จ.นครราชสีมา 30330
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล โคกน้อย หมู่2 ต.โนนสมบูรณ์ อ.เสิงสาง จ.นครราชสีมา 30330
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล โคกไม้ตาย 111 หมู่4 ต.สระตะเคียน อ.เสิงสาง จ.นครราชสีมา 30330
ศูนย์สุขภาพชุมชนสระประทีป 261 ต.เสิงสาง อ.เสิงสาง จ.นครราชสีมา 30330
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเสิงสาง 3 ถ.ครบุรี หมู่3 ต.เสิงสาง อ.เสิงสาง จ.นครราชสีมา 30330
สถานีอนามัยดอนแขวน ซ.2365 ต.สุขไพบูลย์ อ.เสิงสาง จ.นครราชสีมา 30330
สถานีอนามัยบ้านหนองตูม ซ.2317 ต.สุขไพบูลย์ อ.เสิงสาง จ.นครราชสีมา 30330
สถานีอนามัยสมบัติเจริญ ซ.224 ต.กุดโบสถ์ อ.เสิงสาง จ.นครราชสีมา 30330
สถานีอนามัยกุดโบสถ์ ซ.224 ต.กุดโบสถ์ อ.เสิงสาง จ.นครราชสีมา 30330
สถานีอนามัยโคกไม้ตาย ซ.224 ต.เสิงสาง อ.เสิงสาง จ.นครราชสีมา 30330
สถานีอนามัยโคกน้อย ซ.สุขาภิบาล 1 ต.โนนสมบูรณ์ อ.เสิงสาง จ.นครราชสีมา 30330
สถานีอนามัยสันติสุข ซ.สุขาภิบาล 1 ต.โนนสมบูรณ์ อ.เสิงสาง จ.นครราชสีมา 30330
สถานีอนามัยราษฎร์พัฒนา ซ.224 ต.เสิงสาง อ.เสิงสาง จ.นครราชสีมา 30330
โรงพยาบาลเสิงสาง ซ.2317 ต.เสิงสาง อ.เสิงสาง จ.นครราชสีมา 30330
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง