ค้นพบจำนวน 29 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล มาบกราด 415 หมู่5 ต.โคกกระชาย อ.ครบุรี จ.นครราชสีมา
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล อังโกน ต.บ้านใหม่ อ.ครบุรี จ.นครราชสีมา
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล หนองบัว หมู่1 ต.ตะแบกบาน อ.ครบุรี จ.นครราชสีมา
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล สระว่านพระยา หมู่3 ต.สระว่านพระยา อ.ครบุรี จ.นครราชสีมา
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ลำเพียก ต.ลำเพียก อ.ครบุรี จ.นครราชสีมา 30250
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล มาบตะโกเอน หมู่2 ต.มาบตะโกเอน อ.ครบุรี จ.นครราชสีมา 30250
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านหนองโบสถ์ ต.แชะ อ.ครบุรี จ.นครราชสีมา 30250
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล นาราก ต.อรพิมพ์ อ.ครบุรี จ.นครราชสีมา 30250
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ซับระวิง 19 หมู่2 ต.ตะแบกบาน อ.ครบุรี จ.นครราชสีมา 30250
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ซับก้านเหลือง หมู่4 ต.ครบุรีใต้ อ.ครบุรี จ.นครราชสีมา
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล จระเข้หิน หมู่1 ต.จระเข้หิน อ.ครบุรี จ.นครราชสีมา
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล โนนกลาง หมู่7 ต.บ้านใหม่ อ.ครบุรี จ.นครราชสีมา
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล โคกกระชาย ต.แชะ อ.ครบุรี จ.นครราชสีมา 30250
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล เฉลียงใหญ่ ต.เฉลียง อ.ครบุรี จ.นครราชสีมา 30250
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอครบุรี ถ.สุขาภิบาล14 ต.บ้านใหม่ อ.ครบุรี จ.นครราชสีมา 30250
สถานีอนามัยมาบตะโกเอน ซ.2365 ต.มาบตะโกเอน อ.ครบุรี จ.นครราชสีมา 30250
สถานีอนามัยสระว่านพระยา ซ.2365 ต.สระว่านพระยา อ.ครบุรี จ.นครราชสีมา 30250
สถานีอนามัยนาราก ซ.224 ต.อรพิมพ์ อ.ครบุรี จ.นครราชสีมา 30250
สถานีอนามัยจระเข้หิน ซ.224 ต.อรพิมพ์ อ.ครบุรี จ.นครราชสีมา 30250
สถานีอนามัยบ้านใหม่ ซ.ราษฎร์บุรี ต.บ้านใหม่ อ.ครบุรี จ.นครราชสีมา 30250
สถานีอนามัยบ้านอังโกน ซ.ราษฎร์บุรี ต.บ้านใหม่ อ.ครบุรี จ.นครราชสีมา 30250
สถานีอนามัยเฉลียง ซ.224 ต.เฉลียง อ.ครบุรี จ.นครราชสีมา 30250
สถานีอนามัยหนองบัว ซ.224 ต.ตะแบกบาน อ.ครบุรี จ.นครราชสีมา 30250
สถานีอนามัยบ้านโคกกระชาย ซ.2365 ต.แชะ อ.ครบุรี จ.นครราชสีมา 30250
สถานีอนามัยบ้านหนองโบสถ์ ซ.รื่นฤดี รื่นดี ต.บ้านใหม่ อ.ครบุรี จ.นครราชสีมา 30250
สถานีอนามัยซับระวิง ซ.รพช. นม. 3138 ต.ลำเพียก อ.ครบุรี จ.นครราชสีมา 30250
สถานีอนามัยมาบกราด ซ.224 ต.ตะแบกบาน อ.ครบุรี จ.นครราชสีมา 30250
สถานีอนามัยราษฎร์สามัคคี ซ.รพช. นม. 3138 ต.ลำเพียก อ.ครบุรี จ.นครราชสีมา 30250
โรงพยาบาลครบุรี ซ.224 ต.แชะ อ.ครบุรี จ.นครราชสีมา 30250
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง