ค้นพบจำนวน 766 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1 2 3 4 5 6 7 8
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล หินตั้ง 132/4 ต.สูงเนิน อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา 30170
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล หินดาด หมู่1 ต.หินดาด อ.ห้วยแถลง จ.นครราชสีมา
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล หินดาด ต.หินดาด อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา 30210
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล หัวหนอง ต.หนองพลวง อ.ประทาย จ.นครราชสีมา 30180
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล หลุมข้าว ต.ตูม อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา 30150
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล หลุมข้าว ต.ธารปราสาท อ.โนนสูง จ.นครราชสีมา 30420
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล หนองหอย 26 จ.นครราชสีมา 30220
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล หนองหอย ต.นากลาง อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา 30380
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล หนองตะไก้ จ.นครราชสีมา 30410
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล หนองตะไก้ ต.มะเกลือใหม่ อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา 30170
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล หนองขาม ถ.เพ็ชรมาตุคลา ต.ทองหลาง อ.จักราช จ.นครราชสีมา 30230
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล หนองกระทุ่ม 124/1 ต.จันทึก อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา 30130
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล หนองกระทุ่ม ซ.เซนต์เมรี่ 17 จ.นครราชสีมา 30000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล หนองไผ่ ต.วังโรงใหญ่ อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา 30140
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล หนองไข่น้ำ ต.จันทึก อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา 30130
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล หนองไข่น้ำ 29 หมู่1 ต.จันอัด อ.โนนสูง จ.นครราชสีมา 30160
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล หนองใหญ่ 371 ต.วังโรงใหญ่ อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา 30140
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล หนองแวง 203 ต.หนองตะไก้ อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา 30380
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล หนองแวง 100 จ.นครราชสีมา 30210
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล หนองแวง จ.นครราชสีมา 30120
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล สีสุก หมู่2 ต.สีสุก อ.แก้งสนามนาง จ.นครราชสีมา 30440
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล สีสุก ต.หนองยาง อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.นครราชสีมา 30230
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล สำโรง ต.หนองค่าย อ.ประทาย จ.นครราชสีมา 30180
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล สำโรง 80 หมู่2 ต.สำโรง อ.โนนไทย จ.นครราชสีมา
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล วังไทร ต.ขนงพระ อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา 30130
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล มาบกราด จ.นครราชสีมา
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล มาบกราด 415 หมู่5 ต.โคกกระชาย อ.ครบุรี จ.นครราชสีมา
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล มะค่า ต.ธารปราสาท อ.โนนสูง จ.นครราชสีมา 30420
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล มะค่า 367 จ.นครราชสีมา 30310
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านหนองปลิง ต.ตูม อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา 30150
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านพร้าว หมู่4 ต.ดอน อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านพระ ต.หนองยาง อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.นครราชสีมา 30230
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านพระ ต.ตะเคียน อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา 30210
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านพระ 166 ถ.เพ็ชรมาตุคลา จ.นครราชสีมา 30000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านใหม่ จ.นครราชสีมา 30000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านใหญ่ หมู่8 ต.อุดมทรัพย์ อ.วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา 30370
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านโนนแต้ ต.เมืองโดน อ.ประทาย จ.นครราชสีมา 30180
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านโคก ต.ภูหลวง อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา 30150
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านเหล่า ต.จันอัด อ.โนนสูง จ.นครราชสีมา 30160
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตลิ่งชัน ต.อุดมทรัพย์ อ.วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา 30370
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ดงบัง 216 ต.บึงพะไล อ.แก้งสนามนาง จ.นครราชสีมา 30440
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ซับพลู ต.ขนงพระ อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา 30130
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ซับพลู 453 ต.ห้วยบง อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา 30210
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล คูขาด 196 ต.บัวใหญ่ อ.บัวใหญ่ จ.นครราชสีมา 30120
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล คูขาด ต.บัวใหญ่ อ.บัวใหญ่ จ.นครราชสีมา 30120
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล โพนทอง 50 จ.นครราชสีมา
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล โนนสำราญ 209 ต.แก้งสนามนาง อ.แก้งสนามนาง จ.นครราชสีมา 30440
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล โนนทอง ต.รังกาใหญ่ อ.พิมาย จ.นครราชสีมา 30110
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล โนนจาน ต.บัวใหญ่ อ.บัวใหญ่ จ.นครราชสีมา 30120
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล โตนด ต.โตนด อ.โนนสูง จ.นครราชสีมา 30160
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล โตนด 114 จ.นครราชสีมา 30000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล โคกสี ต.วังไม้แดง อ.ประทาย จ.นครราชสีมา 30180
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล โคกสี 41/2 ต.ขุนทอง อ.บัวใหญ่ จ.นครราชสีมา 30120
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล โคกสะอาด ต.ด่านช้าง อ.บัวใหญ่ จ.นครราชสีมา 30120
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล โคกกลาง ต.โคกกลาง อ.ประทาย จ.นครราชสีมา 30180
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี ต.หนองสาหร่าย อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา 30130
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล อังโกน ต.บ้านใหม่ อ.ครบุรี จ.นครราชสีมา
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล หินโคน ต.หินโคน อ.จักราช จ.นครราชสีมา 30230
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล หินแห่ 18 จ.นครราชสีมา 30430
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล หัวทำนบ จ.นครราชสีมา 30410
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล หันห้วยทราย ต.หันห้วยทราย อ.ประทาย จ.นครราชสีมา 30180
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ห้วยลุง ต.วังโรงใหญ่ อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา 30140
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ห้วยบง ต.โนนตูม อ.ชุมพวง จ.นครราชสีมา 30270
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ห้วยจรเข้ 350 ต.ตะเคียน อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา 30210
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ห้วยไหราษฎร์พัฒนา ต.หนองบัว อ.คง จ.นครราชสีมา 30260
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล หลุ่งประดู่ 148/3 ต.หลุ่งประดู่ อ.ห้วยแถลง จ.นครราชสีมา 30240
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล หลักร้อย 2051 ซ.มิตรภาพ 20 ถ.มุขมนตรี จ.นครราชสีมา 30000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล หนองหัวฟาน ต.หนองหัวฟาน อ.ขามสะแกแสง จ.นครราชสีมา 30290
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล หนองหัวแรด จ.นครราชสีมา 30410
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล หนองหว้า ต.ด่านคล้า อ.โนนสูง จ.นครราชสีมา 30160
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล หนองหลัก ต.หนองหลัก อ.ชุมพวง จ.นครราชสีมา 30270
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล หนองหญ้าขาว 49 ต.หลุ่งประดู่ อ.ห้วยแถลง จ.นครราชสีมา 30240
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล หนองสาย 31 ต.รังกาใหญ่ อ.พิมาย จ.นครราชสีมา 30110
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล หนองสรวง ต.หนองสรวง อ.ขามทะเลสอ จ.นครราชสีมา 30280
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล หนองระเวียง 158 หมู่6 ต.หนองระเวียง อ.พิมาย จ.นครราชสีมา
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล หนองยารักษ์ 10 จ.นครราชสีมา 30000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล หนองมะค่า 54/1 ต.ปากช่อง อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา 30130
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล หนองม่วงใหญ่ ต.รังกาใหญ่ อ.พิมาย จ.นครราชสีมา 30110
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล หนองม่วง ต.หนองมะนาว อ.คง จ.นครราชสีมา 30260
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล หนองพลวงมะนาว 86 ซ.สุรไมตรี จ.นครราชสีมา 30000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล หนองพลวง 170 ต.หนองมะนาว อ.คง จ.นครราชสีมา 30260
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล หนองพระลาน 130 จ.นครราชสีมา 30000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล หนองปลิง 284 จ.นครราชสีมา 30000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล หนองปรู 215 จ.นครราชสีมา 30000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล หนองปรึก ต.ทุ่งอรุณ อ.โชคชัย จ.นครราชสีมา 30190
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล หนองบัวละคร ต.หนองบัวตะเกียด อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา 30210
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล หนองบัวตะแบง ถ.เพ็ชรมาตุคลา ต.ทองหลาง อ.จักราช จ.นครราชสีมา 30230
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล หนองบัวตะเกียด ต.ถนนโพธิ์ อ.โนนไทย จ.นครราชสีมา 30220
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล หนองบัว หมู่1 ต.ตะแบกบาน อ.ครบุรี จ.นครราชสีมา
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล หนองน้ำแดง ต.ปากช่อง อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา 30130
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล หนองนาพัฒนา ต.โนนตูม อ.ชุมพวง จ.นครราชสีมา 30270
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล หนองนกเขียน ต.ภูหลวง อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา 30150
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล หนองตูม ต.สุขไพบูลย์ อ.เสิงสาง จ.นครราชสีมา 30330
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล หนองตาด ต.ท่าลาด อ.ชุมพวง จ.นครราชสีมา 30270
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล หนองตะคลอง ต.ดอนหวาย อ.โนนสูง จ.นครราชสีมา 30160
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล หนองดุม ต.มะค่า อ.โนนไทย จ.นครราชสีมา 30220
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล หนองช่างตาย ต.โนนเพ็ด อ.ประทาย จ.นครราชสีมา 30180
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล หนองจิก ต.โบสถ์ อ.พิมาย จ.นครราชสีมา 30110
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล หนองจะบก จ.นครราชสีมา 30430
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล หนองจอก 105 ต.คลองม่วง อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา 30130
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง