ค้นพบจำนวน 7 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านแก้ง ตำบลบ้านแก้ง ต.บ้านแก้ง อ.เมืองสระแก้ว จ.สระแก้ว 27000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล คลองหมากนัด ตำบลบ้านแก้ง ต.บ้านแก้ง อ.เมืองสระแก้ว จ.สระแก้ว 27000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล เขาสิงห์โต ตำบลบ้านแก้ง ต.บ้านแก้ง อ.เมืองสระแก้ว จ.สระแก้ว 27000
สถานีอนามัยบ้านคลองหมากนัด ต.บ้านแก้ง อ.เมืองสระแก้ว จ.สระแก้ว 27000
สถานีอนามัยเขาสิงโต ต.บ้านแก้ง อ.เมืองสระแก้ว จ.สระแก้ว 27000
สถานีอนามัยบ้านแก้ง ต.บ้านแก้ง อ.เมืองสระแก้ว จ.สระแก้ว 27000
สถานีอนามัยหนองไทร ต.บ้านแก้ง อ.เมืองสระแก้ว จ.สระแก้ว 27000
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง