ค้นพบจำนวน 31 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลดงบัง ต.ดงบัง อ.ประจันตคาม จ.ปราจีนบุรี 25130
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลเกาะลอย ต.เกาะลอย อ.ประจันตคาม จ.ปราจีนบุรี 25130
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านทุ่งสบก ตำบลคำโตนด ต.ดงบัง อ.ประจันตคาม จ.ปราจีนบุรี 25130
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านทุ่งตะลุมพุก ตำบลโนนห้อม อ.ประจันตคาม จ.ปราจีนบุรี 25130
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านโนน ตำบลดงบัง ต.ดงบัง อ.ประจันตคาม จ.ปราจีนบุรี 25130
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านโคกเขื่อน ตำบลหนองแก้ว ต.บุฝ้าย อ.ประจันตคาม จ.ปราจีนบุรี 25130
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านเนินสูง ตำบลคำโตนด ต.คำโตนด อ.ประจันตคาม จ.ปราจีนบุรี 25130
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านเกาะแดง ตำบลบ้านหอย ต.บ้านหอย อ.ประจันตคาม จ.ปราจีนบุรี 25130
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลหนองแสง ต.หนองแสง อ.ประจันตคาม จ.ปราจีนบุรี 25130
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลหนองแก้ว ต.คำโตนด อ.ประจันตคาม จ.ปราจีนบุรี 25130
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลบุฝ้าย ต.บุฝ้าย อ.ประจันตคาม จ.ปราจีนบุรี 25130
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลบ้านหอย ต.บ้านหอย อ.ประจันตคาม จ.ปราจีนบุรี 25130
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลบ้านทาม ต.บ้านหอย อ.ประจันตคาม จ.ปราจีนบุรี 25130
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลคำโตนด ต.คำโตนด อ.ประจันตคาม จ.ปราจีนบุรี 25130
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลโพธิ์งาม ถ.สุวรรณศร อ.ประจันตคาม จ.ปราจีนบุรี 25130
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอประจันตคาม ถ.สุวรรณศร ต.ประจันตคาม อ.ประจันตคาม จ.ปราจีนบุรี 25130
โรงพยาบาลประจันตคาม ถ.สุวรรณศร ต.ประจันตคาม อ.ประจันตคาม จ.ปราจีนบุรี 25130
สถานีอนามัยโคกเขื่อน ต.บุฝ้าย อ.ประจันตคาม จ.ปราจีนบุรี 25130
สถานีอนามัยตำบลบุฝ้าย ต.บุฝ้าย อ.ประจันตคาม จ.ปราจีนบุรี 25130
สถานีอนามัยบ้านเนินสูง ต.คำโตนด อ.ประจันตคาม จ.ปราจีนบุรี 25130
สถานีอนามัยโพธิ์งาม ถ.สุวรรณศร อ.ประจันตคาม จ.ปราจีนบุรี 25130
สถานีอนามัยทุ่งสบก ต.ดงบัง อ.ประจันตคาม จ.ปราจีนบุรี 25130
สถานีอนามัยหนองแก้ว ต.คำโตนด อ.ประจันตคาม จ.ปราจีนบุรี 25130
สถานีอนามัยตำบลคำโตนด ต.คำโตนด อ.ประจันตคาม จ.ปราจีนบุรี 25130
สถานีอนามัยทุ่งตะลุมพุก อ.ประจันตคาม จ.ปราจีนบุรี 25130
สถานีอนามัยหนองข้าวหลาม ต.ดงบัง อ.ประจันตคาม จ.ปราจีนบุรี 25130
สถานีอนามัยตำบลเกาะลอย ต.เกาะลอย อ.ประจันตคาม จ.ปราจีนบุรี 25130
สถานีอนามัยบ้านโนน ต.ดงบัง อ.ประจันตคาม จ.ปราจีนบุรี 25130
สถานีอนามัยตำบลบ้านหอย ต.บ้านหอย อ.ประจันตคาม จ.ปราจีนบุรี 25130
สถานีอนามัยบ้านเกาะแดง ต.บ้านหอย อ.ประจันตคาม จ.ปราจีนบุรี 25130
สถานีอนามัยตำบลบ้านทาม ต.บ้านหอย อ.ประจันตคาม จ.ปราจีนบุรี 25130
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง