ค้นพบจำนวน 28 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลบางขาม ต.บางขาม อ.บ้านสร้าง จ.ปราจีนบุรี 25150
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลบางเตย ต.บางยาง อ.บ้านสร้าง จ.ปราจีนบุรี 25150
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านหนองงูเหลือม ตำบลบางพลวง ต.บางพลวง อ.บ้านสร้าง จ.ปราจีนบุรี 25150
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านสนทรีย์ ตำบลวัดโบสถ์ ต.บ้านสร้าง อ.บ้านสร้าง จ.ปราจีนบุรี 25150
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านบางรุ่งโรจน์ ตำบลบางยาง ต.บางยาง อ.บ้านสร้าง จ.ปราจีนบุรี 25150
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านนิคมพัฒนา ตำบลบางปลาร้า ต.บางปลาร้า อ.บ้านสร้าง จ.ปราจีนบุรี 25150
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลบางยาง ต.บางยาง อ.บ้านสร้าง จ.ปราจีนบุรี 25150
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลบางพลวง ต.บางพลวง อ.บ้านสร้าง จ.ปราจีนบุรี 25150
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลบางปลาร้า ต.บางขาม อ.บ้านสร้าง จ.ปราจีนบุรี 25150
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลบางกระเบา ต.บางกระเบา อ.บ้านสร้าง จ.ปราจีนบุรี 25150
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลบางกระเจ็ด หมู่ที่ 2 ต.บางแตน อ.บ้านสร้าง จ.ปราจีนบุรี 25150
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลบางแตน ต.บางแตน อ.บ้านสร้าง จ.ปราจีนบุรี 25150
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลกระทุ่มแพ้ว ต.กระทุ่มแพ้ว อ.บ้านสร้าง จ.ปราจีนบุรี 25150
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านสร้าง ต.บ้านสร้าง อ.บ้านสร้าง จ.ปราจีนบุรี 25150
สถานีอนามัยสันทรีย์ ซ.โยธาธิการ ต.บ้านสร้าง อ.บ้านสร้าง จ.ปราจีนบุรี 25150
โรงพยาบาลบ้านสร้าง ซ.3481 ต.บางกระเบา อ.บ้านสร้าง จ.ปราจีนบุรี 25150
สถานีอนามัยบางพลวง ต.บางพลวง อ.บ้านสร้าง จ.ปราจีนบุรี 25150
สถานีอนามัยบ้านหนองงูเหลือม ต.บางพลวง อ.บ้านสร้าง จ.ปราจีนบุรี 25150
สถานีอนามัยตำบลบางกระเบา ต.บางกระเบา อ.บ้านสร้าง จ.ปราจีนบุรี 25150
สถานีอนามัยบางเตย ต.บางยาง อ.บ้านสร้าง จ.ปราจีนบุรี 25150
สถานีอนามัยนิคมพัฒนา ต.บางปลาร้า อ.บ้านสร้าง จ.ปราจีนบุรี 25150
สถานีอนามัยตำบลบางยาง ต.บางยาง อ.บ้านสร้าง จ.ปราจีนบุรี 25150
สถานีอนามัยตำบลบางปลาร้า ต.บางขาม อ.บ้านสร้าง จ.ปราจีนบุรี 25150
สถานีอนามัยบ้านบางรุ่งโรจน์ ต.บางยาง อ.บ้านสร้าง จ.ปราจีนบุรี 25150
สถานีอนามัยบางแตน ต.บางแตน อ.บ้านสร้าง จ.ปราจีนบุรี 25150
สถานีอนามัยบ้านบางขาม ต.บางขาม อ.บ้านสร้าง จ.ปราจีนบุรี 25150
สถานีอนามัยตำบลกระทุ่มแพ้ว ต.กระทุ่มแพ้ว อ.บ้านสร้าง จ.ปราจีนบุรี 25150
สถานีอนามัยบางกระเจ็ดหมู่ที่ 2 ต.บางแตน อ.บ้านสร้าง จ.ปราจีนบุรี 25150
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง