ค้นพบจำนวน 7 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านหินเทิน ตำบลแก่งดินสอ ต.แก่งดินสอ อ.นาดี จ.ปราจีนบุรี 25220
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านท่าสะตือ ตำบลแก่งดินสอ ต.แก่งดินสอ อ.นาดี จ.ปราจีนบุรี 25220
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านเขาขาด ตำบลแก่งดินสอ ต.แก่งดินสอ อ.นาดี จ.ปราจีนบุรี 25220
สถานบริการสาธารณสุขชุมชนบ้านวังรี ต.แก่งดินสอ อ.นาดี จ.ปราจีนบุรี 25220
สถานีอนามัยบ้านท่าสะตือ ต.แก่งดินสอ อ.นาดี จ.ปราจีนบุรี 25220
สถานีอนามัยบ้านหินเทิน ต.แก่งดินสอ อ.นาดี จ.ปราจีนบุรี 25220
สถานีอนามัยบ้านเขาขาด ต.แก่งดินสอ อ.นาดี จ.ปราจีนบุรี 25220
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง