ค้นพบจำนวน 5 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านบุสูง ตำบลนาดี ต.นาดี อ.นาดี จ.ปราจีนบุรี 25220
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านด่านตะกั่ว ตำบลนาดี ต.นาดี อ.นาดี จ.ปราจีนบุรี 25220
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอนาดี ต.นาดี อ.นาดี จ.ปราจีนบุรี 25220
สถานีอนามัยบ้านบุสูง ต.นาดี อ.นาดี จ.ปราจีนบุรี 25220
สถานีอนามัยด่านตะกั่ว ต.นาดี อ.นาดี จ.ปราจีนบุรี 25220
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง