ค้นพบจำนวน 33 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลสะพานหิน ต.สะพานหิน อ.นาดี จ.ปราจีนบุรี 25220
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลทุ่งโพธิ์ ต.ทุ่งโพธิ์ อ.นาดี จ.ปราจีนบุรี 25220
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ศาลเจ้าพ่อ ต.บุพราหมณ์ อ.นาดี จ.ปราจีนบุรี 25220
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านหินเทิน ตำบลแก่งดินสอ ต.แก่งดินสอ อ.นาดี จ.ปราจีนบุรี 25220
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านหนองตะแบก ตำบลสะพานหิน ต.สะพานหิน อ.นาดี จ.ปราจีนบุรี 25220
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านบุสูง ตำบลนาดี ต.นาดี อ.นาดี จ.ปราจีนบุรี 25220
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านท่าสะตือ ตำบลแก่งดินสอ ต.แก่งดินสอ อ.นาดี จ.ปราจีนบุรี 25220
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านทับลาน ตำบลบุพราหมณ์ ต.บุพราหมณ์ อ.นาดี จ.ปราจีนบุรี 25220
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านด่านตะกั่ว ตำบลนาดี ต.นาดี อ.นาดี จ.ปราจีนบุรี 25220
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านคลองตาหมื่น ตำบลทุ่งโพธิ์ ต.ทุ่งโพธิ์ อ.นาดี จ.ปราจีนบุรี 25220
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านขุนศรี ตำบลบุพราหมณ์ ต.บุพราหมณ์ อ.นาดี จ.ปราจีนบุรี 25220
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านโคกกระจง ตำบลสำพันตา ต.สำพันตา อ.นาดี จ.ปราจีนบุรี 25220
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านเขาขาด ตำบลแก่งดินสอ ต.แก่งดินสอ อ.นาดี จ.ปราจีนบุรี 25220
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้าน ก.ม.80 ตำบลบุพราหมณ์ ต.บุพราหมณ์ อ.นาดี จ.ปราจีนบุรี 25220
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลสำพันตา ต.สำพันตา อ.นาดี จ.ปราจีนบุรี 25220
สถานบริการสาธารณสุขชุมชนบ้านวังรี ต.แก่งดินสอ อ.นาดี จ.ปราจีนบุรี 25220
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอนาดี ต.นาดี อ.นาดี จ.ปราจีนบุรี 25220
สถานีอนามัยบุเจ้าคุณ ซ.AH19 ต.บุพราหมณ์ อ.นาดี จ.ปราจีนบุรี 25220
โรงพยาบาลนาดี ซ.3290 ต.สำพันตา อ.นาดี จ.ปราจีนบุรี 25220
สถานีอนามัยบ้านกม. 80 ต.บุพราหมณ์ อ.นาดี จ.ปราจีนบุรี 25220
สถานีอนามัยบ้านขุนศรี ต.บุพราหมณ์ อ.นาดี จ.ปราจีนบุรี 25220
สถานีอนามัยบ้านทับลาน ต.บุพราหมณ์ อ.นาดี จ.ปราจีนบุรี 25220
สถานีอนามัยบ้านบุสูง ต.นาดี อ.นาดี จ.ปราจีนบุรี 25220
สถานีอนามัยด่านตะกั่ว ต.นาดี อ.นาดี จ.ปราจีนบุรี 25220
สถานีอนามัยทุ่งโพธิ์ ต.ทุ่งโพธิ์ อ.นาดี จ.ปราจีนบุรี 25220
สถานีอนามัยโคกกระจง ต.สำพันตา อ.นาดี จ.ปราจีนบุรี 25220
สถานีอนามัยบ้านหนองตะแบก ต.สะพานหิน อ.นาดี จ.ปราจีนบุรี 25220
สถานีอนามัยบ้านคลองตาหมื่น ต.ทุ่งโพธิ์ อ.นาดี จ.ปราจีนบุรี 25220
สถานีอนามัยตำบลสะพานหิน ต.สะพานหิน อ.นาดี จ.ปราจีนบุรี 25220
สถานีอนามัยบ้านท่าสะตือ ต.แก่งดินสอ อ.นาดี จ.ปราจีนบุรี 25220
สถานีอนามัยบ้านหินเทิน ต.แก่งดินสอ อ.นาดี จ.ปราจีนบุรี 25220
สถานีอนามัยตำบลสำพันตา ต.สำพันตา อ.นาดี จ.ปราจีนบุรี 25220
สถานีอนามัยบ้านเขาขาด ต.แก่งดินสอ อ.นาดี จ.ปราจีนบุรี 25220
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง