ค้นพบจำนวน 46 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลวังตะเคียน ต.วังตะเคียน อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี 25110
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลย่านรี ต.เมืองเก่า อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี 25240
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลบ้านนา ถ.สุวรรณศร ต.บ้านนา อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี 25110
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลบ่อทอง ต.บ่อทอง อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี 25110
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลเมืองเก่า ต.เมืองเก่า อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี 25240
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลเขาไม้แก้ว ต.เขาไม้แก้ว อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี 25110
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านหนองนาใน บ้านนา ถ.สุวรรณศร ต.บ้านนา อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี 25110
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านปราสาท หาดนางแก้ว ต.ลาดตะเคียน อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี 25110
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านนาแขม นาแขม ต.นาแขม อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี 25110
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านโปร่งสะเดา ตำบลเขาไม้แก้ว ต.เขาไม้แก้ว อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี 25110
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านโคกอุดม ตำบลหนองกี่ ต.หนองกี่ อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี 25110
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านโคกตะเคียนงาม ตำบลทุ่งพระยา 128 ต.เขาไม้แก้ว อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี 25110
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านเขาด้วน ตำบลย่านรี ต.เขาไม้แก้ว อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี 25110
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านเกาะแดง ตำบลวังดาล ต.วังดาล อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี 25110
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลหาดนางแก้ว ต.หาดนางแก้ว อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี 25110
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลหนองกี่ ต.หนองกี่ อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี 25110
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลวังท่าช้าง ต.วังท่าช้าง อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี 25110
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลวังดาล ต.วังดาล อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี 25110
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลลาดตะเคียน ต.ลาดตะเคียน อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี 25110
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลนนทรี ต.นนทรี อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี 25110
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล คลองอุดม 115 ต.เขาไม้แก้ว อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี 25110
สถานพยาบาลเรือนจำอำเภอกบินทร์บุรี 16 ถ.เทศบาล 2 ต.กบินทร์ อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี 25110
ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลตำบลกบินทร์ ถ.แจ้งพัมนา ต.เมืองเก่า อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี 25240
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอกบินทร์บุรี 2 ถ.อนุกูล อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี
โรงพยาบาลกบินทร์บุรี ซ.AH19 ต.กบินทร์ อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี 25110
สถานีอนามัยตำบลหนองกี่ ต.หนองกี่ อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี 25110
สถานีอนามัยนาแขม ต.นาแขม อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี 25110
สถานีอนามัยนนทรี ต.นนทรี อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี 25110
สถานีอนามัยตำบลหนองกี่ ต.หนองกี่ อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี 25110
สถานีอนามัยตำบลเมืองเก่า ต.เมืองเก่า อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี 25240
สถานีอนามัยวังดาล ต.วังดาล อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี 25110
สถานีอนามัยบ้านเกาะแดง ต.วังดาล อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี 25110
สถานีอนามัยตำบลบ้านนา ถ.สุวรรณศร ต.บ้านนา อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี 25110
สถานีอนามัยหนองนาใน ถ.สุวรรณศร ต.บ้านนา อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี 25110
สถานีอนามัยตำบลหาดนางแก้ว ต.หาดนางแก้ว อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี 25110
สถานีอนามัยตำบลย่านรี ต.เมืองเก่า อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี 25240
สถานีอนามัยตำบลบ่อทอง ต.บ่อทอง อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี 25110
สถานีอนามัยบ้านปราสาท ต.ลาดตะเคียน อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี 25110
สถานีอนามัยวังตะเคียน ต.วังตะเคียน อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี 25110
สถานีอนามัยเขาไม้แก้ว ต.เขาไม้แก้ว อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี 25110
สถานีอนามัยบ้านเขาค้วน ต.เขาไม้แก้ว อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี 25110
สถานีอนามัยวังท่าช้าง ต.วังท่าช้าง อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี 25110
สถานีอนามัยบ้านโปร่งสะเดา ต.เขาไม้แก้ว อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี 25110
สถานีอนามัยบ้านโคกตะเคียนงาม ต.เขาไม้แก้ว อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี 25110
สถานีอนามัยบ้านคลองอุดม ต.เขาไม้แก้ว อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี 25110
สถานีอนามัยบ้านคลองสิบสอง ต.วังตะเคียน อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี 25110
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง