ค้นพบจำนวน 9 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ม ตำบลท่าตะเกียบ ต.คลองตะเกรา อ.ท่าตะเกียบ จ.ฉะเชิงเทรา 24160
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านเทพประทาน ตำบลคลองตะเกรา 209 ต.ท่าตะเกียบ อ.ท่าตะเกียบ จ.ฉะเชิงเทรา 24160
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลท่าตะเกียบ (บ้านท่ากลอย) ต.คลองตะเกรา อ.ท่าตะเกียบ จ.ฉะเชิงเทรา 24160
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลคลองตะเกรา (บ้านหนองคอก) 229 ต.คลองตะเกรา อ.ท่าตะเกียบ จ.ฉะเชิงเทรา 24160
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอท่าตะเกียบ 458 หมู่4 ต.ท่าตะเกียบ อ.ท่าตะเกียบ จ.ฉะเชิงเทรา 24160
โรงพยาบาลท่าตะเกียบ ซ.3259 ต.คลองตะเกรา อ.ท่าตะเกียบ จ.ฉะเชิงเทรา 24160
สถานีอนามัยบ้านท่ากลอย ต.คลองตะเกรา อ.ท่าตะเกียบ จ.ฉะเชิงเทรา 24160
สถานีอนามัยตำบลท่าตะเกียบ ต.คลองตะเกรา อ.ท่าตะเกียบ จ.ฉะเชิงเทรา 24160
สถานีอนามัยบ้านหนองคอก ต.คลองตะเกรา อ.ท่าตะเกียบ จ.ฉะเชิงเทรา 24160
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง