ค้นพบจำนวน 7 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลบางคา 98/1 ต.บางคา อ.ราชสาส์น จ.ฉะเชิงเทรา 24120
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลเมืองใหม่ 156 ต.เมืองใหม่ อ.ราชสาส์น จ.ฉะเชิงเทรา 24120
โรงพยาบาลราชสาส์น 114 ต.ดงน้อย อ.ราชสาส์น จ.ฉะเชิงเทรา 24120
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอราชสาส์น 104 ต.ดงน้อย อ.ราชสาส์น จ.ฉะเชิงเทรา 24120
โรงพยาบาลราชสาส์น ซ.3444 ต.ดงน้อย อ.ราชสาส์น จ.ฉะเชิงเทรา 24120
สถานีอนามัยตำบลบางคา ต.บางคา อ.ราชสาส์น จ.ฉะเชิงเทรา 24120
สถานีอนามัยตำบลเมืองใหม่ ต.เมืองใหม่ อ.ราชสาส์น จ.ฉะเชิงเทรา 24120
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง