ค้นพบจำนวน 3 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บางพลีน้อย ต.หอมศีล อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา 24180
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลหอมศีล 35/4 หมู่3 ต.หอมศีล อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา
สถานีอนามัยบางพลีน้อยหมู่ที่ 3 ซ.อบต. ต.หอมศีล อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา 24180
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง