ค้นพบจำนวน 3 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลท่าสะอ้าน 95 หมู่6 ต.ท่าสะอ้าน อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบางปะกง 99 หมู่6 ต.ท่าสะอ้าน อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา 24130
สถานีอนามัยตำบลท่าสะอ้าน ต.ท่าสะอ้าน อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา 24130
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง