ค้นพบจำนวน 5 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านสมอเซ ตำบลคลองเปรง ต.หนามแดง อ.เมืองฉะเชิงเทรา จ.ฉะเชิงเทรา 24000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลหนามแดง ต.หนามแดง อ.เมืองฉะเชิงเทรา จ.ฉะเชิงเทรา 24000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลคลองอุดมชลจร 39/2 ต.หนามแดง อ.เมืองฉะเชิงเทรา จ.ฉะเชิงเทรา 24000
สถานีอนามัยคลองอุดมชลจร ต.หนามแดง อ.เมืองฉะเชิงเทรา จ.ฉะเชิงเทรา 24000
สถานีอนามัยบ้านสมอเซ ต.หนามแดง อ.เมืองฉะเชิงเทรา จ.ฉะเชิงเทรา 24000
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง