ค้นพบจำนวน 18 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านบางกระดาน ต.บางปิด อ.แหลมงอบ จ.ตราด 23120
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านธรรมชาติล่าง 19 ต.คลองใหญ่ อ.แหลมงอบ จ.ตราด 23120
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านธรรมชาติบน 100 ต.คลองใหญ่ อ.แหลมงอบ จ.ตราด 23120
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านเนินดินแดง 43 ต.คลองใหญ่ อ.แหลมงอบ จ.ตราด 23120
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลบางปิด 67 ต.บางปิด อ.แหลมงอบ จ.ตราด 23120
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลน้ำเชี่ยว 41/4 ต.น้ำเชี่ยว อ.แหลมงอบ จ.ตราด 23120
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลคลองใหญ่ 15/4 ต.คลองใหญ่ อ.แหลมงอบ จ.ตราด 23120
ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพแผนไทยชีวกบูรพา หมู่1 ต.แหลมงอบ อ.แหลมงอบ จ.ตราด 23120
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอแหลมงอบ 119 ต.แหลมงอบ อ.แหลมงอบ จ.ตราด 23120
โรงพยาบาลแหลมงอบ ซ.ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3148 ต.แหลมงอบ อ.แหลมงอบ จ.ตราด 23120
สถานีอนามัยบ้านบางกระดาน ต.บางปิด อ.แหลมงอบ จ.ตราด 23120
สถานีอนามัยบ้านเนินดินแดง ต.คลองใหญ่ อ.แหลมงอบ จ.ตราด 23120
สถานีอนามัยบางปิด ต.บางปิด อ.แหลมงอบ จ.ตราด 23120
สถานีอนามัยบ้านธรรมชาติบน ต.คลองใหญ่ อ.แหลมงอบ จ.ตราด 23120
สถานีอนามัยคลองใหญ่ ต.คลองใหญ่ อ.แหลมงอบ จ.ตราด 23120
สถานีอนามัยตำบลน้ำเชี่ยว ต.น้ำเชี่ยว อ.แหลมงอบ จ.ตราด 23120
สถานีอนามัยบ้านธรรมชาติล่าง ต.คลองใหญ่ อ.แหลมงอบ จ.ตราด 23120
สถานีอนามัยอำเภอแหลมงอบ ต.แหลมงอบ อ.แหลมงอบ จ.ตราด 23120
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง