ค้นพบจำนวน 31 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านทุ่งยาว 115 ต.นนทรีย์ อ.บ่อไร่ จ.ตราด 23140
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี 947 ต.หนองบอน อ.บ่อไร่ จ.ตราด 23140
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านหมื่นด่าน 97 ต.บ่อพลอย อ.บ่อไร่ จ.ตราด 23140
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านหนองแฟบ 4/10 หมู่3 ต.ช้างทูน อ.บ่อไร่ จ.ตราด
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านสามแยกด่านชุมพล 103 ต.ด่านชุมพล อ.บ่อไร่ จ.ตราด 23140
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านมะม่วง 140 ต.นนทรีย์ อ.บ่อไร่ จ.ตราด 23140
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านมะนาว 129 ต.ช้างทูน อ.บ่อไร่ จ.ตราด 23140
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านปะอา 9 ต.บ่อพลอย อ.บ่อไร่ จ.ตราด 23140
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านทับทิมสยาม 01 170 ต.ด่านชุมพล อ.บ่อไร่ จ.ตราด 23140
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านคอแล 33/3 ต.หนองบอน อ.บ่อไร่ จ.ตราด 23140
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านคลองปุก 202 ต.ช้างทูน อ.บ่อไร่ จ.ตราด 23140
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านคลองแอ่ง 100 ต.บ่อพลอย อ.บ่อไร่ จ.ตราด 23140
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลด่านชุมพล 32 ต.ด่านชุมพล อ.บ่อไร่ จ.ตราด 23140
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลช้างทูน 36 ต.ช้างทูน อ.บ่อไร่ จ.ตราด 23140
โรงพยาบาลบ่อไร่ 29 ต.บ่อพลอย อ.บ่อไร่ จ.ตราด 23140
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ่อไร่ 56 ต.บ่อพลอย อ.บ่อไร่ จ.ตราด 23140
โรงพยาบาลบ่อไร่ ซ.เทศบาล 2 ต.บ่อพลอย อ.บ่อไร่ จ.ตราด 23140
สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษานวมินทราชินี ต.หนองบอน อ.บ่อไร่ จ.ตราด 23140
สถานีอนามัยบ้านคอแล ต.หนองบอน อ.บ่อไร่ จ.ตราด 23140
สถานีอนามัยบ้านคลองโอน ต.บ่อพลอย อ.บ่อไร่ จ.ตราด 23140
สถานีอนามัยบ้านมะนาว ต.ช้างทูน อ.บ่อไร่ จ.ตราด 23140
สถานีอนามัยตำบลช้างทูน ต.ช้างทูน อ.บ่อไร่ จ.ตราด 23140
สถานีอนามัยบ้านหมื่นด่าน ต.บ่อพลอย อ.บ่อไร่ จ.ตราด 23140
สถานีอนามัยหนองแฟบ ต.ช้างทูน อ.บ่อไร่ จ.ตราด 23140
สถานีอนามัยบ้านคลองปุก ต.ช้างทูน อ.บ่อไร่ จ.ตราด 23140
สถานีอนามัยบ้านมะม่วง ต.นนทรีย์ อ.บ่อไร่ จ.ตราด 23140
สถานีอนามัยบ้านคลองแอ่ง ต.บ่อพลอย อ.บ่อไร่ จ.ตราด 23140
สถานีอนามัยบ้านทุ่งยาง ต.นนทรีย์ อ.บ่อไร่ จ.ตราด 23140
สถานีอนามัยบ้านทับทิมสยาม 1 ต.ด่านชุมพล อ.บ่อไร่ จ.ตราด 23140
สถานีอนามัยตำบลด่านชุมพล ต.ด่านชุมพล อ.บ่อไร่ จ.ตราด 23140
สถานีอนามัยบ้านสามแยก ต.ด่านชุมพล อ.บ่อไร่ จ.ตราด 23140
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง