ค้นพบจำนวน 8 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านสะตอน้อย ตำบลตกพรม ต.ประณีต อ.เขาสมิง จ.ตราด 23150
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านตาระวาย 15 ต.ประณีต อ.เขาสมิง จ.ตราด 23150
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านเกษมสุข 51/1 ต.ประณีต อ.เขาสมิง จ.ตราด 23150
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลประณีต 76 ต.ประณีต อ.เขาสมิง จ.ตราด 23150
สถานีอนามัยบ้านสะตอน้อย ต.ประณีต อ.เขาสมิง จ.ตราด 23150
สถานีอนามัยประณีต ต.ประณีต อ.เขาสมิง จ.ตราด 23150
สถานีอนามัยบ้านเกษมสุข ต.ประณีต อ.เขาสมิง จ.ตราด 23150
สถานีอนามัยบ้านตาละวาย ต.ประณีต อ.เขาสมิง จ.ตราด 23150
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง