ค้นพบจำนวน 8 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านชุมแสง 138 ต.วังกระแจะ อ.เมืองตราด จ.ตราด 23000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านปลายคลอง 245 ต.วังกระแจะ อ.เมืองตราด จ.ตราด 23000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านท้ายวัง 98/2 ต.วังกระแจะ อ.เมืองตราด จ.ตราด 23000
โรงพยาบาลกรุงเทพตราด ซ.สืบแสวงทรัพย์ ต.วังกระแจะ อ.เมืองตราด จ.ตราด 23000
สถานีอนามัยบ้านชุมแสง ต.วังกระแจะ อ.เมืองตราด จ.ตราด 23000
สถานีอนามัยบ้านท้ายวัง ต.วังกระแจะ อ.เมืองตราด จ.ตราด 23000
สถานีอนามัยบ้านท้ายวังตำบลวังกระแจะ ต.วังกระแจะ อ.เมืองตราด จ.ตราด 23000
สถานีอนามัยตำบลปลายคลอง ต.วังกระแจะ อ.เมืองตราด จ.ตราด 23000
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง