ค้นพบจำนวน 52 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านชุมแสง 138 ต.วังกระแจะ อ.เมืองตราด จ.ตราด 23000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลหนองโสน 103 ต.หนองโสน อ.เมืองตราด จ.ตราด 23000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านอ่าวช่อ ต.อ่าวใหญ่ อ.เมืองตราด จ.ตราด 23000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านปลายคลอง 245 ต.วังกระแจะ อ.เมืองตราด จ.ตราด 23000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านท้ายวัง 98/2 ต.วังกระแจะ อ.เมืองตราด จ.ตราด 23000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านท่าเส้น ตำบลแหลมกลัด 115 ต.แหลมกลัด อ.เมืองตราด จ.ตราด 23000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านฉางเกลือ 203 ต.ห้วยแร้ง อ.เมืองตราด จ.ตราด 23000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านคลองขวาง 99 ต.ท่ากุ่ม อ.เมืองตราด จ.ตราด 23000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านโพรงตะเฆ่ 115/1 ต.ห้วยแร้ง อ.เมืองตราด จ.ตราด 23000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านเกาะขวาง 57/6 ต.ห้วยแร้ง อ.เมืองตราด จ.ตราด 23000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลอ่าวใหญ่ 100 ต.อ่าวใหญ่ อ.เมืองตราด จ.ตราด 23000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลห้วยแร้ง 64/5 ต.ห้วยแร้ง อ.เมืองตราด จ.ตราด 23000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลห้วงน้ำขาว 106 ต.ห้วงน้ำขาว อ.เมืองตราด จ.ตราด 23000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลหนองคันทรง 18 ต.หนองคันทรง อ.เมืองตราด จ.ตราด 23000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลหนองเสม็ด 149 ต.หนองเสม็ด อ.เมืองตราด จ.ตราด 23000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลท่าพริก 170 ต.ท่าพริก อ.เมืองตราด จ.ตราด 23000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลท่ากุ่ม 50 ต.ท่ากุ่ม อ.เมืองตราด จ.ตราด 23000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลตะกาง 146 ต.ตะกาง อ.เมืองตราด จ.ตราด 23000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลชำราก 124 ต.ชำราก อ.เมืองตราด จ.ตราด 23000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลแหลมกลัด 91 ต.แหลมกลัด อ.เมืองตราด จ.ตราด 23000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลเนินทราย 221 ต.เนินทราย อ.เมืองตราด จ.ตราด 23000
สถานพยาบาลสถานกักขังกลางจังหวัดตราด 11 อ.เมืองตราด จ.ตราด 23000
สถานพยาบาลเรือนจำจังหวัดตราด 81 ถ.เนินตาแมว-ด่านเก่า หมู่8 ต.เนินทราย อ.เมืองตราด จ.ตราด 23000
โรงพยาบาลกรุงเทพ-ตราด 376 ถ.สุขุมวิท อ.เมืองตราด จ.ตราด 23000
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองตราด 270 ต.หนองเสม็ด อ.เมืองตราด จ.ตราด 23000
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตราด 6 ซ.ชัยมงคล 1 อ.เมืองตราด จ.ตราด
โรงพยาบาลกรุงเทพตราด ซ.สืบแสวงทรัพย์ ต.วังกระแจะ อ.เมืองตราด จ.ตราด 23000
โรงพยาบาลตราด ซ.สุขุมวิท อ.เมืองตราด จ.ตราด 23000
สถานีอนามัยบ้านฉางเกลือ ต.ห้วยแร้ง อ.เมืองตราด จ.ตราด 23000
สถานีอนามัยตำบลห้วยแร้ง ต.ห้วยแร้ง อ.เมืองตราด จ.ตราด 23000
สถานีอนามัยบ้านคลองขวาง ต.ท่ากุ่ม อ.เมืองตราด จ.ตราด 23000
สถานีอนามัยบ้านเกาะขวาง ต.ห้วยแร้ง อ.เมืองตราด จ.ตราด 23000
สถานีอนามัยโพรงตะเฆ่ ต.ห้วยแร้ง อ.เมืองตราด จ.ตราด 23000
สถานีอนามัยบ้านชุมแสง ต.วังกระแจะ อ.เมืองตราด จ.ตราด 23000
สถานีอนามัยบ้านท้ายวัง ต.วังกระแจะ อ.เมืองตราด จ.ตราด 23000
สถานีอนามัยตำบลท่ากุ่ม ต.ท่ากุ่ม อ.เมืองตราด จ.ตราด 23000
สถานีอนามัยบ้านท้ายวังตำบลวังกระแจะ ต.วังกระแจะ อ.เมืองตราด จ.ตราด 23000
สถานีอนามัยตำบลปลายคลอง ต.วังกระแจะ อ.เมืองตราด จ.ตราด 23000
สถานีอนามัยตำบลเนินทราย ต.เนินทราย อ.เมืองตราด จ.ตราด 23000
สถานีอนามัยตำบลท่าพริก ต.ท่าพริก อ.เมืองตราด จ.ตราด 23000
สถานีอนามัยตำบลตะกาง ต.ตะกาง อ.เมืองตราด จ.ตราด 23000
สถานีอนามัยบ้านหนองเสม็ด ต.หนองเสม็ด อ.เมืองตราด จ.ตราด 23000
สถานีอนามัยตำบลหนองเสม็ด ต.หนองเสม็ด อ.เมืองตราด จ.ตราด 23000
สถานีอนามัยชำราก ต.ชำราก อ.เมืองตราด จ.ตราด 23000
สถานีอนามัยหนองโสน ต.หนองโสน อ.เมืองตราด จ.ตราด 23000
สถานีอนามัยหนองคันทรง ต.หนองคันทรง อ.เมืองตราด จ.ตราด 23000
สถานีอนามัยบ้านแหลมหิน ต.หนองคันทรง อ.เมืองตราด จ.ตราด 23000
สถานีอนามัยบ้านแหลมกลัด ต.แหลมกลัด อ.เมืองตราด จ.ตราด 23000
สถานีอนามัยห้วงน้ำขาว ต.ห้วงน้ำขาว อ.เมืองตราด จ.ตราด 23000
สถานีอนามัยบ้านท่าเส้น ต.แหลมกลัด อ.เมืองตราด จ.ตราด 23000
สถานีอนามัยตำบลอ่าวใหญ่ ต.อ่าวใหญ่ อ.เมืองตราด จ.ตราด 23000
สถานีอนามัยตำบลอ่าวช่อ ต.อ่าวใหญ่ อ.เมืองตราด จ.ตราด 23000
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง