ค้นพบจำนวน 18 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านคลองใหญ่ ต.คลองใหญ่ อ.โป่งน้ำร้อน จ.จันทบุรี 22140
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านวังกระทิง ตำบลโป่งน้ำร้อน ต.โป่งน้ำร้อน อ.โป่งน้ำร้อน จ.จันทบุรี 22140
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านบึงชนัง ต.เทพนิมิต อ.โป่งน้ำร้อน จ.จันทบุรี 22140
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านซับตาเมา ตำบลหนองตาคง 100 ต.หนองตาคง อ.โป่งน้ำร้อน จ.จันทบุรี
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านคลองบอน ตำบลหนองตาคง ต.หนองตาคง อ.โป่งน้ำร้อน จ.จันทบุรี 22140
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านโป่งน้ำร้อน ตำบลโป่งน้ำร้อน ต.โป่งน้ำร้อน อ.โป่งน้ำร้อน จ.จันทบุรี 22140
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านเทพนิมิต ต.เทพนิมิต อ.โป่งน้ำร้อน จ.จันทบุรี 22140
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลหนองตาคง ต.หนองตาคง อ.โป่งน้ำร้อน จ.จันทบุรี 22140
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอโป่งน้ำร้อน ต.ทับไทร อ.โป่งน้ำร้อน จ.จันทบุรี 22140
โรงพยาบาลโป่งน้ำร้อน ซ.317 ต.ทับไทร อ.โป่งน้ำร้อน จ.จันทบุรี 22140
สถานีอนามัยซับตาเมา ต.หนองตาคง อ.โป่งน้ำร้อน จ.จันทบุรี 22140
สถานีอนามัยบ้านคลองบอน ต.หนองตาคง อ.โป่งน้ำร้อน จ.จันทบุรี 22140
สถานีอนามัยบ้านแปลง ต.หนองตาคง อ.โป่งน้ำร้อน จ.จันทบุรี 22140
สถานีอนามัยบ้านบึงชนัง ต.เทพนิมิต อ.โป่งน้ำร้อน จ.จันทบุรี 22140
สถานีอนามัยเทพนิมิต ต.เทพนิมิต อ.โป่งน้ำร้อน จ.จันทบุรี 22140
สถานีอนามัยวังกระทิง ต.โป่งน้ำร้อน อ.โป่งน้ำร้อน จ.จันทบุรี 22140
สถานีอนามัยคลองใหญ่ ต.คลองใหญ่ อ.โป่งน้ำร้อน จ.จันทบุรี 22140
สถานีอนามัยบ้านโป่ง ต.โป่งน้ำร้อน อ.โป่งน้ำร้อน จ.จันทบุรี 22140
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง