ค้นพบจำนวน 18 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านหนองบอน ต.ตาสิทธิ์ อ.ปลวกแดง จ.ระยอง 21140
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านห้วยปราบ ต.มาบยางพร อ.ปลวกแดง จ.ระยอง 21140
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านหนองค้างคาว 296 ต.ตาสิทธิ์ อ.ปลวกแดง จ.ระยอง 21140
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านมาบยางพร ต.มาบยางพร อ.ปลวกแดง จ.ระยอง 21140
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านปากแพรก ต.ละหาร อ.ปลวกแดง จ.ระยอง 21140
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านบึงตาต้า ต.หนองไร่ อ.ปลวกแดง จ.ระยอง 21140
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านดอกกราย 51 ต.แม่น้ำคู้ อ.ปลวกแดง จ.ระยอง 21140
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านแม่น้ำคู้ ต.แม่น้ำคู้ อ.ปลวกแดง จ.ระยอง 21140
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล คลองน้ำแดง 71 หมู่1 ต.หนองไร่ อ.ปลวกแดง จ.ระยอง
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอปลวกแดง 198 หมู่1 ต.ปลวกแดง อ.ปลวกแดง จ.ระยอง 21140
โรงพยาบาลปลวกแดง ซ.เรืองรองรุ่งโรจน์ ต.ปลวกแดง อ.ปลวกแดง จ.ระยอง 21140
สถานีอนามัยบ้านหนองค้างคาว ต.ตาสิทธิ์ อ.ปลวกแดง จ.ระยอง 21140
สถานีอนามัยบ้านบึงตาต้า ต.หนองไร่ อ.ปลวกแดง จ.ระยอง 21140
สถานีอนามัยห้วยปราบ ต.มาบยางพร อ.ปลวกแดง จ.ระยอง 21140
สถานีอนามัยบ้านหนองบอน ต.ตาสิทธิ์ อ.ปลวกแดง จ.ระยอง 21140
สถานีอนามัยบ้านมาบยางพร ต.มาบยางพร อ.ปลวกแดง จ.ระยอง 21140
สถานีอนามัยบ้านปากแพรก ต.ละหาร อ.ปลวกแดง จ.ระยอง 21140
สถานีอนามัยบ้านแม่น้ำคู้ ต.แม่น้ำคู้ อ.ปลวกแดง จ.ระยอง 21140
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง