ค้นพบจำนวน 29 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล หมู่บ้านตัวอย่าง 299 หมู่9 ต.หนองละลอก อ.บ้านค่าย จ.ระยอง
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านหัวชวด 117 หมู่6 ต.หนองบัว อ.บ้านค่าย จ.ระยอง
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านหนองพะวา 73/1 หมู่4 ต.บางบุตร อ.บ้านค่าย จ.ระยอง
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านหนองกรับ หมู่3 ต.หนองบัว อ.บ้านค่าย จ.ระยอง 21120
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านสตบรรณ ต.หนองละลอก อ.บ้านค่าย จ.ระยอง 21120
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านละหารไร่ หมู่8 ต.หนองละลอก อ.บ้านค่าย จ.ระยอง
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านชากมะหาด 100 ต.บางบุตร อ.บ้านค่าย จ.ระยอง 21120
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านคลองขนุน 20/25 หมู่8 ต.หนองบัว อ.บ้านค่าย จ.ระยอง
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านเนินสว่าง 23/1 ต.บางบุตร อ.บ้านค่าย จ.ระยอง 21120
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านเขาลอย 99 ต.ชากบก อ.บ้านค่าย จ.ระยอง
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลหนองสะพาน 8/7 ต.ตาขัน อ.บ้านค่าย จ.ระยอง 21120
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลชากบก 1/2 หมู่7 ต.ชากบก อ.บ้านค่าย จ.ระยอง
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล คลองน้ำเย็น หมู่1 ต.หนองละลอก อ.บ้านค่าย จ.ระยอง
สถานพยาบาลเรือนจำกลางระยอง 111 ถ.นิคมพัฒนา หมู่9 ต.หนองละลอก อ.บ้านค่าย จ.ระยอง 21120
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านค่าย 139 หมู่4 ต.บ้านค่าย อ.บ้านค่าย จ.ระยอง 21120
โรงพยาบาลบ้านค่าย ซ.3138 ต.บ้านค่าย อ.บ้านค่าย จ.ระยอง 21120
สถานีอนามัยบ้านคลองขนุน ต.หนองบัว อ.บ้านค่าย จ.ระยอง 21120
สถานีอนามัยบ้านหนองกรับ ต.หนองบัว อ.บ้านค่าย จ.ระยอง 21120
สถานีอนามัยบ้านหลังเขา ต.บางบุตร อ.บ้านค่าย จ.ระยอง 21120
สถานีอนามัยบ้านดอกกราย ต.หนองละลอก อ.บ้านค่าย จ.ระยอง 21120
สถานีอนามัยบ้านละหารไร่ ต.หนองละลอก อ.บ้านค่าย จ.ระยอง 21120
สถานีอนามัยหมู่บ้านตัวอย่างตำบลหนองละลอก ต.หนองละลอก อ.บ้านค่าย จ.ระยอง 21120
สถานีอนามัยบ้านหัวชวด ต.หนองบัว อ.บ้านค่าย จ.ระยอง 21120
สถานีอนามัยบ้านหนองพะวา ต.บางบุตร อ.บ้านค่าย จ.ระยอง 21120
สถานีอนามัยบ้านคลองน้ำเย็น ต.หนองบัว อ.บ้านค่าย จ.ระยอง 21120
สถานีอนามัยบ้านชากมะหาด ต.บางบุตร อ.บ้านค่าย จ.ระยอง 21120
สถานีอนามัยบ้านชากบก ต.ชากบก อ.บ้านค่าย จ.ระยอง 21120
สถานีอนามัยบ้านสตบรรณ ต.หนองละลอก อ.บ้านค่าย จ.ระยอง 21120
สถานีอนามัยหนองตะพาน ต.ตาขัน อ.บ้านค่าย จ.ระยอง 21120
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง