ค้นพบจำนวน 9 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านศาลาน้ำลึก ต.ชุมแสง อ.วังจันทร์ จ.ระยอง 21210
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านเขาตาอิ๋น ต.ชุมแสง อ.วังจันทร์ จ.ระยอง 21210
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล คลองป่าไม้ ต.ชุมแสง อ.วังจันทร์ จ.ระยอง 21210
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอวังจันทร์ หมู่1 ต.ชุมแสง อ.วังจันทร์ จ.ระยอง 21210
โรงพยาบาลวังจันทร์ ซ.AH123 ต.ชุมแสง อ.วังจันทร์ จ.ระยอง 21210
สถานีอนามัยบ้านสันติสุข ต.ชุมแสง อ.วังจันทร์ จ.ระยอง 21210
สถานีอนามัยบ้านคลองป่าไม้ ต.ชุมแสง อ.วังจันทร์ จ.ระยอง 21210
สถานีอนามัยบ้านศาลาน้ำลึก ต.ชุมแสง อ.วังจันทร์ จ.ระยอง 21210
สถานีอนามัยบ้านเขาตาอิ๋น ต.ชุมแสง อ.วังจันทร์ จ.ระยอง 21210
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง