ค้นพบจำนวน 6 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านหนองแพงพวย ต.เนินฆ้อ อ.แกลง จ.ระยอง 21110
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านถนนกะเพรา ต.เนินฆ้อ อ.แกลง จ.ระยอง 21110
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านจำรุง ต.เนินฆ้อ อ.แกลง จ.ระยอง 21110
สถานีอนามัยหนองแพงพวย ต.เนินฆ้อ อ.แกลง จ.ระยอง 21110
สถานีอนามัยบ้านจำรุงหมู่ที่ 7 ต.เนินฆ้อ อ.แกลง จ.ระยอง 21110
สถานีอนามัยบ้านถนนกระเพรา ต.เนินฆ้อ อ.แกลง จ.ระยอง 21110
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง