ค้นพบจำนวน 46 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านหนองไร่ ต.ทางเกวียน อ.แกลง จ.ระยอง 21110
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านหนองแพงพวย ต.เนินฆ้อ อ.แกลง จ.ระยอง 21110
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านสองพี่น้อง ต.สองสลึง อ.แกลง จ.ระยอง 21110
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านเขาดิน ต.ทุ่งควายกิน อ.แกลง จ.ระยอง 21110
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลวังหว้า ต.วังหว้า อ.แกลง จ.ระยอง 21110
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลบ้านนา ต.บ้านนา อ.แกลง จ.ระยอง 21110
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านวัดบุญนาค ต.ชากโดน อ.แกลง จ.ระยอง 21110
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านถนนกะเพรา ต.เนินฆ้อ อ.แกลง จ.ระยอง 21110
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านชำสมอ ต.กองดิน อ.แกลง จ.ระยอง 22160
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านจำรุง ต.เนินฆ้อ อ.แกลง จ.ระยอง 21110
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านคลองคา ต.ห้วยยาง อ.แกลง จ.ระยอง 21110
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านโพธิ์ฐาน ต.ทุ่งควายกิน อ.แกลง จ.ระยอง 21110
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านเนินหย่อง ต.วังหว้า อ.แกลง จ.ระยอง 21110
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านเต้าปูนหาย ต.ห้วยยาง อ.แกลง จ.ระยอง 21110
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านเขาหินแท่น ต.ทางเกวียน อ.แกลง จ.ระยอง 21110
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลสองสลึง ต.สองสลึง อ.แกลง จ.ระยอง 21110
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลพังราด ต.พังราด อ.แกลง จ.ระยอง 21170
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลปากน้ำประแส ต.ปากน้ำกระแส อ.แกลง จ.ระยอง 21170
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลชากพง ต.ชากพง อ.แกลง จ.ระยอง 21190
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลคลองปูน ต.คลองปูน อ.แกลง จ.ระยอง 21170
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลกองดิน ต.กองดิน อ.แกลง จ.ระยอง 22160
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลกร่ำ ต.กร่ำ อ.แกลง จ.ระยอง 21190
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลกระแสบน ต.กระแสบน อ.แกลง จ.ระยอง 21110
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอแกลง ต.ทางเกวียน อ.แกลง จ.ระยอง 21110
โรงพยาบาลแกลง ซ.แหลมยาง ต.ทางเกวียน อ.แกลง จ.ระยอง 21110
โรงพยาบาลธนบุรีศรีแกลง ซ.สุขุมวิท ต.วังหว้า อ.แกลง จ.ระยอง 21110
สถานีอนามัยตำบลหนองไร่ ต.ทางเกวียน อ.แกลง จ.ระยอง 21110
สถานีอนามัยบ้านคลองน้ำแดง ต.ทางเกวียน อ.แกลง จ.ระยอง 21110
สถานีอนามัยตำบลบ้านนา ต.บ้านนา อ.แกลง จ.ระยอง 21110
สถานีอนามัยบ้านชำสมอ ต.กองดิน อ.แกลง จ.ระยอง 22160
สถานีอนามัยบ้านโพธิฐาน ต.ทุ่งควายกิน อ.แกลง จ.ระยอง 21110
สถานีอนามัยเต้าปูนหาย ต.ห้วยยาง อ.แกลง จ.ระยอง 21110
สถานีอนามัยบ้านกองดิน ต.กองดิน อ.แกลง จ.ระยอง 22160
สถานีอนามัยตำบลทุ่งควายกิน ต.ทุ่งควายกิน อ.แกลง จ.ระยอง 21110
สถานีอนามัยตำบลคลองปูน ต.คลองปูน อ.แกลง จ.ระยอง 21170
สถานีอนามัยตำบลวังหว้า ต.วังหว้า อ.แกลง จ.ระยอง 21110
สถานีอนามัยบ้านคลองคา ต.ห้วยยาง อ.แกลง จ.ระยอง 21110
สถานีอนามัยตำบลพังราด ต.พังราด อ.แกลง จ.ระยอง 21170
สถานีอนามัยหนองแพงพวย ต.เนินฆ้อ อ.แกลง จ.ระยอง 21110
สถานีอนามัยตำบลปากน้ำประแสร์ ต.ปากน้ำกระแส อ.แกลง จ.ระยอง 21170
สถานีอนามัยบ้านสองสลึง ต.สองสลึง อ.แกลง จ.ระยอง 21110
สถานีอนามัยบ้านจำรุงหมู่ที่ 7 ต.เนินฆ้อ อ.แกลง จ.ระยอง 21110
สถานีอนามัยวัดบุนนาค ต.ชากโดน อ.แกลง จ.ระยอง 21110
สถานีอนามัยบ้านถนนกระเพรา ต.เนินฆ้อ อ.แกลง จ.ระยอง 21110
สถานีอนามัยตำบลบ้านกร่ำ ต.กร่ำ อ.แกลง จ.ระยอง 21190
สถานีอนามัยตำบลชากพง ต.ชากพง อ.แกลง จ.ระยอง 21190
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง