ค้นพบจำนวน 19 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านหนองน้ำเย็น 29 หมู่7 ต.สำนักท้อน อ.บ้านฉาง จ.ระยอง 21130
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านสระแก้ว หมู่3 ต.สำนักท้อน อ.บ้านฉาง จ.ระยอง 21130
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านยายร้า 69/9 หมู่5 ต.สำนักท้อน อ.บ้านฉาง จ.ระยอง 21130
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านพะยูน หมู่4 ต.บ้านฉาง อ.บ้านฉาง จ.ระยอง 21130
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านชากหมาก หมู่2 ต.สำนักท้อน อ.บ้านฉาง จ.ระยอง 21130
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านคลองบางไผ่ หมู่4 ต.สำนักท้อน อ.บ้านฉาง จ.ระยอง 21130
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านเขาครอก 24/10 หมู่6 ต.สำนักท้อน อ.บ้านฉาง จ.ระยอง 21130
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลสำนักท้อน 300 หมู่1 ต.สำนักท้อน อ.บ้านฉาง จ.ระยอง
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลพลา หมู่5 ต.พลา อ.บ้านฉาง จ.ระยอง 21130
์กองบินทหารเรือ ต.พลา อ.บ้านฉาง จ.ระยอง 21130
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านฉาง 83/1 หมู่1 ต.พลา อ.บ้านฉาง จ.ระยอง
โรงพยาบาลบ้านฉาง ซ.เทศบาล 17 ต.สำนักท้อน อ.บ้านฉาง จ.ระยอง 21130
โรงพยาบาลบ้านฉาง(จักร์ชัย) ซ.Thanon Thetsaban 31 ต.บ้านฉาง อ.บ้านฉาง จ.ระยอง 21130
สถานีอนามัยบ้านหนองน้ำเย็น ต.สำนักท้อน อ.บ้านฉาง จ.ระยอง 21130
สถานีอนามัยบ้านชากหมาก ต.สำนักท้อน อ.บ้านฉาง จ.ระยอง 21130
สถานีอนามัยตำบลสำนักท้อน ต.สำนักท้อน อ.บ้านฉาง จ.ระยอง 21130
สถานีอนามัยยายร้า ต.บ้านฉาง อ.บ้านฉาง จ.ระยอง 21130
สถานีอนามัยบ้านสระแก้ว ต.สำนักท้อน อ.บ้านฉาง จ.ระยอง 21130
สถานีอนามัยตำบลพลา ต.พลา อ.บ้านฉาง จ.ระยอง 21130
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง