ค้นพบจำนวน 9 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลเนินพระ ต.เนินพระ อ.เมืองระยอง จ.ระยอง 21000
สถานพยาบาลทัณฑสถานเปิดห้วยโป่ง 26 ถ.สุขุมวิท ต.เนินพระ อ.เมืองระยอง จ.ระยอง 21000
ศูนย์บริการสาธารณสุขโขดหิน 51 ต.เนินพระ อ.เมืองระยอง จ.ระยอง 21000
ศูนย์บริการสาธารณสุขเนินพระ ซ.ราษฎร์บำรุง 10 ต.เนินพระ อ.เมืองระยอง จ.ระยอง 21000
ศูนย์บริการสาธารณสุขเกาะกก ต.เนินพระ อ.เมืองระยอง จ.ระยอง 21000
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองระยอง 75/14 หมู่2 ต.เนินพระ อ.เมืองระยอง จ.ระยอง 21000
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดระยอง 142 หมู่2 ต.เนินพระ อ.เมืองระยอง จ.ระยอง
โรงพยาบาลกรุงเทพระยอง ซ.บำรุงราษฎร์ 8 ต.เนินพระ อ.เมืองระยอง จ.ระยอง 21000
สถานีอนามัยตำบลเนินพระ ต.เนินพระ อ.เมืองระยอง จ.ระยอง 21000
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง