ค้นพบจำนวน 6 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านหนองตะแบก 211 ต.นาตาขวัญ อ.เมืองระยอง จ.ระยอง 21000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านเขาวังม่าน ต.นาตาขวัญ อ.เมืองระยอง จ.ระยอง 21000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลนาตาขวัญ ต.นาตาขวัญ อ.เมืองระยอง จ.ระยอง 21000
สถานีอนามัยหนองตะแบก ต.นาตาขวัญ อ.เมืองระยอง จ.ระยอง 21000
สถานีอนามัยบ้านเขาวังม่าน ต.นาตาขวัญ อ.เมืองระยอง จ.ระยอง 21000
สถานีอนามัยบ้านนาตาขวัญ ต.นาตาขวัญ อ.เมืองระยอง จ.ระยอง 21000
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง