ค้นพบจำนวน 55 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านดอน ต.เชิงเนิน อ.เมืองระยอง จ.ระยอง 21000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านหนองตะแบก 211 ต.นาตาขวัญ อ.เมืองระยอง จ.ระยอง 21000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านหนองจอก ต.เชิงเนิน อ.เมืองระยอง จ.ระยอง 21000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านสมานมิตร ต.กะเฉด อ.เมืองระยอง จ.ระยอง 21100
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านยายดา ต.ตะพง อ.เมืองระยอง จ.ระยอง 21000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านยายจั่น ต.สำนักทอง อ.เมืองระยอง จ.ระยอง 21100
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านก้นหนอง ถ.หนองพญา-ก้นหนอง ต.บ้านแลง อ.เมืองระยอง จ.ระยอง 21000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านเขาวังม่าน ต.นาตาขวัญ อ.เมืองระยอง จ.ระยอง 21000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านเขายายชุม ต.แกลง อ.เมืองระยอง จ.ระยอง 21160
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านเกาะเสม็ด ถ.เลียบชายฝั่ง ต.เพ อ.เมืองระยอง จ.ระยอง 21160
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลมาบตาพุด ต.มาบตาพุด อ.เมืองระยอง จ.ระยอง 21150
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลบ้านแลง ต.บ้านแลง อ.เมืองระยอง จ.ระยอง 21000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลน้ำคอก ต.เชิงเนิน อ.เมืองระยอง จ.ระยอง 21000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลนาตาขวัญ ต.นาตาขวัญ อ.เมืองระยอง จ.ระยอง 21000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลทับมา ถ.สุขุมวิท (นครระยอง 3) ต.ทับมา อ.เมืองระยอง จ.ระยอง 21000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลตะพง ต.ตะพง อ.เมืองระยอง จ.ระยอง 21000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลกะเฉด ต.กะเฉด อ.เมืองระยอง จ.ระยอง 21100
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลแกลง ต.แกลง อ.เมืองระยอง จ.ระยอง 21160
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลเพ ถ.บนบ้าน ต.เพ อ.เมืองระยอง จ.ระยอง 21160
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลเนินพระ ต.เนินพระ อ.เมืองระยอง จ.ระยอง 21000
สถานพยาบาลทัณฑสถานเปิดห้วยโป่ง 26 ถ.สุขุมวิท ต.เนินพระ อ.เมืองระยอง จ.ระยอง 21000
ศูนย์บริการสาธารณสุขหลักเมือง ถ.สุขุมวิท (นครระยอง 62) ต.ท่าประดู่ อ.เมืองระยอง จ.ระยอง 21000
ศูนย์บริการสาธารณสุขสัมฤทธิ์ ถ.สัมฤทธิ์ อ.เมืองระยอง จ.ระยอง 21000
ศูนย์บริการสาธารณสุขสองพี่น้อง ถ.สุขุมวิท (นครระยอง 78) ต.เชิงเนิน อ.เมืองระยอง จ.ระยอง 21000
ศูนย์บริการสาธารณสุขตากวน ต.มาบตาพุด อ.เมืองระยอง จ.ระยอง 21150
ศูนย์บริการสาธารณสุขโขดหิน 51 ต.เนินพระ อ.เมืองระยอง จ.ระยอง 21000
ศูนย์บริการสาธารณสุขเนินพระ ซ.ราษฎร์บำรุง 10 ต.เนินพระ อ.เมืองระยอง จ.ระยอง 21000
ศูนย์บริการสาธารณสุขเนินพยอม ต.มาบตาพุด อ.เมืองระยอง จ.ระยอง 21150
ศูนย์บริการสาธารณสุขเกาะกก ต.เนินพระ อ.เมืองระยอง จ.ระยอง 21000
โรงพยาบาลมาบตาพุด อ.เมืองระยอง จ.ระยอง 21150
โรงพยาบาลมงกุฎระยอง ต.มาบตาพุด อ.เมืองระยอง จ.ระยอง 21150
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองระยอง 75/14 หมู่2 ต.เนินพระ อ.เมืองระยอง จ.ระยอง 21000
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดระยอง 142 หมู่2 ต.เนินพระ อ.เมืองระยอง จ.ระยอง
โรงพยาบาลมงกุฏระยอง ซ.มาบยา ต.มาบตาพุด อ.เมืองระยอง จ.ระยอง 21150
โรงพยาบาลมาบตาพุดจังหวัดระยอง ซ.สุขุมวิท 16 อ.เมืองระยอง จ.ระยอง 21150
โรงพยาบาลเอกชนระยอง ซ.AH123 ต.เชิงเนิน อ.เมืองระยอง จ.ระยอง 21000
โรงพยาบาลรวมแพทย์ระยอง ถ.จิตรพันธ์ ต.ท่าประดู่ อ.เมืองระยอง จ.ระยอง 21000
โรงพยาบาลระยอง ซ.สุขุมวิท ต.ท่าประดู่ อ.เมืองระยอง จ.ระยอง 21000
โรงพยาบาลกรุงเทพระยอง ซ.บำรุงราษฎร์ 8 ต.เนินพระ อ.เมืองระยอง จ.ระยอง 21000
สถานีอนามัยหนองตะแบก ต.นาตาขวัญ อ.เมืองระยอง จ.ระยอง 21000
สถานีอนามัยบ้านเขาวังม่าน ต.นาตาขวัญ อ.เมืองระยอง จ.ระยอง 21000
สถานีอนามัยตำบลกะเฉด ต.กะเฉด อ.เมืองระยอง จ.ระยอง 21100
สถานีอนามัยบ้านนาตาขวัญ ต.นาตาขวัญ อ.เมืองระยอง จ.ระยอง 21000
สถานีอนามัยบ้านยายจั่น ต.สำนักทอง อ.เมืองระยอง จ.ระยอง 21100
สถานีอนามัยตำบลน้ำคอก ต.เชิงเนิน อ.เมืองระยอง จ.ระยอง 21000
สถานีอนามัยตำบลทับมา ซ.จ่าเสริม ต.ทับมา อ.เมืองระยอง จ.ระยอง 21000
สถานีอนามัยบ้านแลง ต.บ้านแลง อ.เมืองระยอง จ.ระยอง 21000
สถานีอนามัยบ้านดอนหมู่ที่ 4 ต.เชิงเนิน อ.เมืองระยอง จ.ระยอง 21000
สถานีอนามัยบ้านก้นหนอง ถ.หนองพญา-ก้นหนอง ต.บ้านแลง อ.เมืองระยอง จ.ระยอง 21000
สถานีอนามัยตำบลเนินพระ ต.เนินพระ อ.เมืองระยอง จ.ระยอง 21000
สถานีอนามัยบ้านหนองจอก ต.เชิงเนิน อ.เมืองระยอง จ.ระยอง 21000
สถานีอนามัยบ้านยายดา ต.ตะพง อ.เมืองระยอง จ.ระยอง 21000
สถานีอนามัยเขายายชุม ต.แกลง อ.เมืองระยอง จ.ระยอง 21160
สถานีอนามัยบ้านตะพงนอก ต.ตะพง อ.เมืองระยอง จ.ระยอง 21000
สถานีอนามัยตำบลเพ ต.เพ อ.เมืองระยอง จ.ระยอง 21160
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง