ค้นพบจำนวน 18 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านช่องแสมสาร 22/8 ต.สัตหีบ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 20180
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านโค้งวันเพ็ญ ต.บางเสร่ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 20250
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บางเสร่ 120/12 หมู่8 ต.บางเสร่ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล นาจอมเทียน ต.นาจอมเทียน อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 20250
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล เตาถ่าน ต.สัตหีบ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 20180
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล เขาคันธมาทน์ ต.บางเสร่ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 20250
ศูนย์สุขภาพชุมชนตำบลสัตหีบ ต.สัตหีบ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 20180
โรงพยาบาลสัตหีบกม10 33/37 หมู่1 ต.พลูตาหลวง อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 20180
กองพันพยาบาล สนับสนุน ต.บางเสร่ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 20250
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอสัตหีบ 8 ถ.สุขุมวิท ต.สัตหีบ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 20180
โรงพยาบาลสัตหีบ(กม.10) ซ.331 ต.พลูตาหลวง อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 20180
โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ ซ.สุขุมวิท ต.พลูตาหลวง อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 20180
โรงพยาบาลอาภากรเกียรติวงศ์ ซ.พิทักษ์สมุทร ต.สัตหีบ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 20180
สถานีอนามัยตำบลนาจอมเทียน ต.นาจอมเทียน อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 20250
สถานีอนามัยบ้านโค้งวันเพ็ญ ต.บางเสร่ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 20250
สถานีอนามัยบ้านเขาครอก ต.พลูตาหลวง อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 20180
สถานีอนามัยบ้านคลองบางไผ่ ต.พลูตาหลวง อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 20180
สถานีอนามัยช่องแสมสาร ต.สัตหีบ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 20180
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง