ค้นพบจำนวน 297 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1 2 3
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านหนองยาง 45/1 หมู่3 ต.หนองบอนแดง อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านหนองม่วง ต.บ่อทอง อ.บ่อทอง จ.ชลบุรี 20270
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านป่าแดง 97 หมู่6 ต.หนองอิรุณ อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านคลองใหญ่ ต.บ่อทอง อ.บ่อทอง จ.ชลบุรี 20270
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านเขาใหญ่ ต.เกษตรสุวรรณ อ.บ่อทอง จ.ชลบุรี 20270
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลห้วยใหญ่ ต.ห้วยใหญ่ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลหนองปรือ หมู่7 ต.หนองปรือ อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลวัดหลวง หมู่7 ต.วัดหลวง อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลวัดโบสถ์ หมู่6 ต.วัดโบสถ์ อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลบ้านสวน 110 หมู่6 ต.บ้านสวน อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลบ้านเก่า หมู่3 ต.บ้านเก่า อ.พานทอง จ.ชลบุรี
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลบางหัก 63/2 หมู่1 ต.บางหัก อ.พานทอง จ.ชลบุรี
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลทุ่งขวาง ต.ทุ่งขวาง อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลท่าข้าม 27 อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลเขาไม้แก้ว ต.เขาไม้แก้ว อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลเกาะลอย 5 หมู่4 ต.เกาะลอย อ.พานทอง จ.ชลบุรี
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี 806 หมู่3 ต.เขาคันทรง อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20110
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านอ่างกระพงศ์ ต.เกษตรสุวรรณ อ.บ่อทอง จ.ชลบุรี 20270
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านอ่างเวียน 57/12 ต.หนองอิรุณ อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านหุบบอน 528/2 หมู่2 ต.เขาคันทรง อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านห้างสูง หมู่3 ต.ห้างสูง อ.หนองใหญ่ จ.ชลบุรี
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านหัวกุญแจ 160/7 หมู่1 ต.คลองกิ่ว อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านหัวโกรก ต.หนองรี อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านห้วยสูบ ตำบลนามะตูม 41/2 อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี 20140
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านห้วยมะระ 30 ต.หนองเสือช้าง อ.หนองใหญ่ จ.ชลบุรี
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านห้วยทับมอญ ต.บ่อทอง อ.บ่อทอง จ.ชลบุรี 20270
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านห้วยกุ่ม 112 ซ.บ้านห้วยกุ่ม 1 ต.บางพระ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20110
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านห้วยกรุ หมู่7 ต.บางพระ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านหมื่นจิตร 50/1 หมู่5 ต.คลองกิ่ว อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านหนองหัวแรด ต.หนองปลาไหล อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านหนองสมอ ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านหนองพังแค ต.นาเกลือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านหนองประดู่ 176 ต.ห้างสูง อ.หนองใหญ่ จ.ชลบุรี
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านหนองตาอุ่น ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านหนองชุมเห็ด จ.ชลบุรี
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านหนองชัน 332/1 ต.หนองอิรุณ อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านหนองค้อ ซ.ชุมชนหนองค้อ 1 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20110
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านหนองไผ่แก้ว 5 หมู่5 ต.หนองไผ่แก้ว อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านหนองไทร ตำบลหมอนนาง ต.หมอนนาง อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี 20140
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านหนองเสม็ด ต.หมอนนาง อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี 20140
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านหนองเขิน 7 หมู่4 ต.หนองชาก อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านหนองเกตุใหญ่ ต.หนองปลาไหล อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านสวนผัก ตำบลบ้านช้าง หมู่6 ต.บ้านช้าง อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านมาบประชัน ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านป่ายุบ 924 หมู่3 ต.หนองไผ่แก้ว อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านปักมึน ต.บ่อกวางทอง อ.บ่อทอง จ.ชลบุรี 20270
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านปรกฟ้า 57 จ.ชลบุรี
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านบึงตะกู ถ.เทศบาลตำบลธาตุทอง 1 ต.บ่อกวางทอง อ.บ่อทอง จ.ชลบุรี 20270
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านบ่อวิน 246/2 หมู่5 ต.บ่อวิน อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านนาพร้าว ต.บางพระ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20110
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านธรรมรัตน์ใน ตำบลคลองตะเกรา 123 ต.เกษตรสุวรรณ อ.บ่อทอง จ.ชลบุรี 20270
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านธรรมรัตน์ ต.เกษตรสุวรรณ อ.บ่อทอง จ.ชลบุรี 20270
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านท่าจาม 29 หมู่4 ต.หนองเสือช้าง อ.หนองใหญ่ จ.ชลบุรี
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านทับเจริญ ต.บ่อทอง อ.บ่อทอง จ.ชลบุรี 20270
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านท้องคุ้ง หมู่2 ต.นาป่า อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านตาลหมัน ถ.หนองไม้แก่น ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านตลาดล่างบางพระ 166/2 ถ.เลียบชายหาดกัปตันยุทธ ต.บางพระ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20110
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านตลาดบึง หมู่7 ต.บึง อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านซ่อง ต.วัดสุวรรณ อ.บ่อทอง จ.ชลบุรี 20270
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านชากนา 2/7 ต.เขาซก อ.หนองใหญ่ จ.ชลบุรี 20190
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านชากแง้ว ถ.ห้วยใหญ่ ต.ห้วยใหญ่ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านช่องแสมสาร 22/8 ต.สัตหีบ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 20180
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านคลองตาเพชร ต.บ่อทอง อ.บ่อทอง จ.ชลบุรี 20270
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านคลองตะเคียน 13 ต.คลองพลู อ.หนองใหญ่ จ.ชลบุรี 20190
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านคลองโอ่ง ต.วัดสุวรรณ อ.บ่อทอง จ.ชลบุรี 20270
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านไร่หนึ่ง ถ.บ้านสวนทอง ต.บึง อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านไร่เสธ์ ตำบลหนองเหียง หมู่13 ต.หนองเหียง อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี 20140
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านใหม่เชิงเนิน ตำบลหน้าพระธาตุ 1/2 ซ.บ้านนางงู 4 อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี 20140
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านโรงโป๊ะ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านโปร่งเกตุ ต.ธาตุทอง อ.บ่อทอง จ.ชลบุรี 20270
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านโค้งวันเพ็ญ ต.บางเสร่ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 20250
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านโค้งดารา 345/18 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านโกรกแก้ว ตำบลวังเย็น 400 ซ.บ้านหนองไผ่แก้ว 5 ต.หนองเหียง อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี 20140
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านเนินตามาก ตำบลโคกเพลาะ ต.หน้าประดู่ อ.พานทอง จ.ชลบุรี 20160
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านเนินโมก 120 ต.หนองอิรุณ อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านเนินแร่ ตำบลนาเริก 17/4 ต.นาเริก อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี 20140
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านเขาหิน 267/8 หมู่6 ต.บ่อวิน อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านเขาชอางค์ ต.บ่อทอง อ.บ่อทอง จ.ชลบุรี 20270
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านเกาะล้าน ต.นาเกลือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านเกาะโพธิ์ จ.ชลบุรี
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บางเสร่ 120/12 หมู่8 ต.บางเสร่ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล นาจอมเทียน ต.นาจอมเทียน อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 20250
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลอ่างศิลา หมู่4 ต.อ่างศิลา อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลหัวถนน หมู่1 ต.หนองปรือ อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี 20140
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลห้วยกะปิ 22/3 ต.ห้วยกะปิ อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลหมอนนาง 1 หมู่4 ต.หมอนนาง อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี 20140
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลหน้าประดู่ ต.หน้าประดู่ อ.พานทอง จ.ชลบุรี
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลหนองหงษ์ หมู่3 ต.หนองหงษ์ อ.พานทอง จ.ชลบุรี
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลหนองรี 5/9 หมู่7 ต.หนองรี อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลหนองตำลึง หมู่2 ต.หนองตำลึง อ.พานทอง จ.ชลบุรี
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลหนองซ้ำซาก 49/6 หมู่1 ต.หนองซ้ำซาก อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลหนองข้างคอก ต.หนองข้างคอก อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลหนองขยาด หมู่7 ต.หนองขยาด อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลหนองกะขะ หมู่4 ต.เกาะลอย อ.พานทอง จ.ชลบุรี
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลหนองไม้แดง ต.หนองไม้แดง อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลหนองไม้แก่น 99/1 จ.ชลบุรี 20240
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลหนองเหียง 189 ต.หนองเหียง อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี 20140
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลหนองเสือช้าง 565 หมู่2 ต.หนองเสือช้าง อ.หนองใหญ่ จ.ชลบุรี 20190
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลสำนักบก 44 หมู่2 ต.สำนักบก อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลสระสี่เหลี่ยม หมู่9 ต.สระสี่เหลี่ยม อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง