ค้นพบจำนวน 21 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลบางกุ้ง ต.บางกุ้ง อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม 75120
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล วัดบางคนฑีใน ตำบลบางคนฑี ต.บางคนที อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม 75120
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลยายแพง ต.จอมปลวก อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม 75120
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลบางยี่รงค์ ต.บางยี่รงค์ อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม 75120
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลบางพรม ต.บางพรม อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม 75120
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลบางนกแขวก ต.บางนกแขวก อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม 75120
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลบางกระบือ ต.บางกระบือ อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม 75120
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลดอนมะโนรา ต.จอมปลวก อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม 75120
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลจอมปลวก ต.จอมปลวก อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม 75120
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลโรงหีบ ต.โรงหีบ อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม 75120
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบางคนที ต.บางคนที อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม 75120
สถานีอนามัยบางนกแขวก ซ.สส. 6006 ต.บางนกแขวก อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม 75120
สถานีอนามัยบางคนที ซ.สส. 6002 ต.บางคนที อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม 75120
สถานีอนามัยตำบลโรงหีบ ซ.สส. 4013 ต.โรงหีบ อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม 75120
สถานีอนามัยตำบลบางยี่รงค์ ซ.สส. 4013 ต.บางยี่รงค์ อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม 75120
สถานีอนามัยตำบลบางพรม ซ.สส. 6002 ต.บางพรม อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม 75120
สถานีอนามัยตำบลบางกุ้ง ซ.สส. 4013 ต.บางกุ้ง อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม 75120
สถานีอนามัยตำบลบางกระบือ ซ.สส. 3011 ต.บางกระบือ อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม 75120
สถานีอนามัยดอนมะโนรา ซ.325 ต.จอมปลวก อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม 75120
สถานีอนามัยจอมปลวก ซ.325 ต.จอมปลวก อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม 75120
โรงพยาบาลนภาลัย ต.กระดังงา อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม 75120
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง