ค้นพบจำนวน 5 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านตะวันจาก ตำบลลาดใหญ่ ต.ลาดใหญ่ อ.เมืองสมุทรสงคราม จ.สมุทรสงคราม 75000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านเขตเมือง ตำบลลาดใหญ่ 156 หมู่6 ต.ลาดใหญ่ อ.เมืองสมุทรสงคราม จ.สมุทรสงคราม
ศู่นย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ สมุทรสงคราม 136 ถ.เอกชัย หมู่4 ต.ลาดใหญ่ อ.เมืองสมุทรสงคราม จ.สมุทรสงคราม
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสงคราม 202 หมู่3 ต.ลาดใหญ่ อ.เมืองสมุทรสงคราม จ.สมุทรสงคราม 75000
สถานีอนามัยบ้านเขตเมือง ซ.สส. 4019 ต.ลาดใหญ่ อ.เมืองสมุทรสงคราม จ.สมุทรสงคราม 75000
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง