ค้นพบจำนวน 22 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล อ้อมน้อย ตำบลอ้อมน้อย 138 ต.อ้อมน้อย อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร 74130
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล สายสี่ ต.อ้อมน้อย อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร 74130
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล สวนหลวง 92 ถ.พุทธสาคร ต.สวนหลวง อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร 74110
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านรางปลาซิว ตำบลสวนหลวง 68 ต.แคราย อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร 74110
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านท่าเสา ต.ดอนไก่ดี อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร 74110
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านคลองทองหลาง ตำบลคลองมะเดื่อ 39/7 ถ.เศรษฐกิจ 1 ต.คลองมะเดื่อ อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร 74110
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ท่าไม้ 29 ต.ท่าไม้ อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร 74110
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล คลองมะเดื่อ ตำบลคลองมะเดื่อ 68 ถ.เศรษฐกิจ 1 ต.คลองมะเดื่อ อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร 74110
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล แคราย 65 ต.แคราย อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร 74110
โรงพยาบาลศรีวิชัย3 74/5 ถ.เพชรเกษม ต.อ้อมน้อย อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร 74130
โรงพยาบาลมหาชัย2 301/1 ถ.เพชรเกษม ต.อ้อมน้อย อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร 74130
สถานีอนามัยบ้านสวนหลวง ซ.สค. 4001 ต.สวนหลวง อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร 74110
สถานีอนามัยบ้านรางปลาซิว ซ.สค. 4001 ต.สวนหลวง อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร 74110
สถานีอนามัยบ้านท่าเสา ซ.เทศบาล 4 ต.ดอนไก่ดี อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร 74110
สถานีอนามัยบ้านคลองทองหลวง ถ.เศรษฐกิจ 1 ต.คลองมะเดื่อ อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร 74110
สถานีอนามัยบางยาง ซ.สุคนธวิท 44 อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร 74110
สถานีอนามัยตำบลท่าไม้ ซ.3091 ต.ท่าไม้ อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร 74110
สถานีอนามัยตำบลแคราย ซ.สค. 4009 ต.แคราย อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร 74110
สถานีอนามัยตำบลคลองมะเดื่อ 2 ถ.เศรษฐกิจ 1 ต.คลองมะเดื่อ อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร 74110
โรงพยาบาลศรีนคร ต.อ้อมน้อย อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร 74130
โรงพยาบาลมหาชัย 2 ต.อ้อมน้อย อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร 74130
โรงพยาบาลกระทุ่มแบน อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร 74110
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง