ค้นพบจำนวน 20 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลมหาสวัสดิ์ ต.มหาสวัสดิ์ อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล หอมเกร็ด 2 ต.มหาสวัสดิ์ อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล วัดสุวรรณ ตำบลศาลายา ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านสาลวัน ตำบลศาลายา ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลคลองโยง 2 ต.คลองโยง อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลคลองโยง 1 (บุญยศรีสวัสดิ์) ต.คลองโยง อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตลาดวัดมะเกลือ ต.คลองโยง อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170
ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยมหิดล 999 ถ.บรมราชชนนี ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170
โรงพยาบาลพุทธมลฑล 140 ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170
ศูนย์สุขภาพและบริการวิชาการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาลัยมหิดล 420/1 ถ.ราชวิถี ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอพุทธมณฑล 234 ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170
สถานีอนามัยวัดสุวรรณ ซ.ศาลายา 1/1 ต.มหาสวัสดิ์ อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170
สถานีอนามัยมหาสวัสดิ์ ซ.สปก. หมายเลข 10207 ต.มหาสวัสดิ์ อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170
สถานีอนามัยบ้านคลองโยง ซ.ทางหลวงชนบท นฐ. 3004 ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170
สถานีอนามัยตลาดวัดมะเกลือ ซ.ทางหลวงชนบท นฐ. 3004 ต.คลองโยง อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170
สถานีอนามัยคลองโยง 2 ซ.ทางหลวงชนบท นฐ. 3004 ต.คลองโยง อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170
สถานีอนามัยคลองโยง 1 ซ.ทางหลวงชนบท นฐ. 3004 ต.คลองโยง อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170
โรงพยาบาลศรีสังวรสุโขทัย ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170
โรงพยาบาลพุทธมณฑล ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170
โรงพยาบาลตุลาการเฉลิมพระเกียรติ ต.คลองโยง อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง