ค้นพบจำนวน 48 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลบ้านใหม่ ต.ท่าข้าม อ.สามพราน จ.นครปฐม 73110
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลบางช้าง ต.บางช้าง อ.สามพราน จ.นครปฐม 73110
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลบางเตย ต.บางเตย อ.สามพราน จ.นครปฐม 73210
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลท่าข้าม ต.ท่าข้าม อ.สามพราน จ.นครปฐม 73110
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลทรงคนอง ต.ทรงคนอง อ.สามพราน จ.นครปฐม 73210
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลคลองใหม่ 37/2 หมู่5 ต.คลองใหม่ อ.สามพราน จ.นครปฐม
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล หนองนกไข่ ต.ตลาดจินดา อ.สามพราน จ.นครปฐม 73110
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านสามพราน ต.สามพราน อ.สามพราน จ.นครปฐม 73110
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านสวนผัก ตำบลบ้านใหม่ ต.อ้อมใหญ่ อ.สามพราน จ.นครปฐม 73160
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านดอนทอง ตำบลบางช้าง ต.บางช้าง อ.สามพราน จ.นครปฐม 73110
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านดงเกตุ ตำบลสามพราน ต.สามพราน อ.สามพราน จ.นครปฐม 73110
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านคลองตัน ตำบลเกษตรพัฒนา ต.ตลาดจินดา อ.สามพราน จ.นครปฐม 73110
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านคลองจินดา ตำบลคลองจินดา ต.ตลาดจินดา อ.สามพราน จ.นครปฐม 73110
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านกระทุ่มล้ม ถ.พุทธมณฑลสาย 5 ต.ไร่ขิง อ.สามพราน จ.นครปฐม 73210
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บางยาง ต.ตลาดจินดา อ.สามพราน จ.นครปฐม 73110
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลอ้อมใหญ่ ต.อ้อมใหญ่ อ.สามพราน จ.นครปฐม 73160
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลหอมเกร็ด ต.หอมเกร็ด อ.สามพราน จ.นครปฐม 73110
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลยายชา ต.ยายชา อ.สามพราน จ.นครปฐม 73110
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลบางกระทึก 32/1 ถ.พุทธมณฑลสาย 5 ต.บางกระทึก อ.สามพราน จ.นครปฐม 73210
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลตลาดจินดา ต.คลองจินดา อ.สามพราน จ.นครปฐม 73110
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลคลองจินดา ต.ตลาดจินดา อ.สามพราน จ.นครปฐม 73110
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลขุนแก้ว ต.หอมเกร็ด อ.สามพราน จ.นครปฐม 73110
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลกระทุ่มล้ม ต.กระทุ่มล้ม อ.สามพราน จ.นครปฐม 73220
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลไร่ขิง 1 หมู่9 ต.ไร่ขิง อ.สามพราน จ.นครปฐม 73210
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลเกษตรพัฒนา ต.ตลาดจินดา อ.สามพราน จ.นครปฐม 73110
โรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์(วัดไร่ขิง) ต.ท่าตลาด อ.สามพราน จ.นครปฐม 73110
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอสามพราน ต.สามพราน อ.สามพราน จ.นครปฐม 73110
สถานีอนามัยหอมเกร็ด ซ.รพช. นฐ. 3173 ต.หอมเกร็ด อ.สามพราน จ.นครปฐม 73110
สถานีอนามัยวัดอ้อมใหญ่ ซ.วัดอ้อมใหญ่ ต.อ้อมใหญ่ อ.สามพราน จ.นครปฐม 73160
สถานีอนามัยยายชา ซ.สุขาภิบาล 15 ต.ยายชา อ.สามพราน จ.นครปฐม 73110
สถานีอนามัยบ้านใหม่ ซ.โยธาธิการ นฐ. 2020 ต.ท่าข้าม อ.สามพราน จ.นครปฐม 73110
สถานีอนามัยบ้านหนองนกไข่ ซ.รพช. สค. 3049 ต.ตลาดจินดา อ.สามพราน จ.นครปฐม 73110
สถานีอนามัยบ้านสวนผัก ซ.วัดอ้อมใหญ่ ต.อ้อมใหญ่ อ.สามพราน จ.นครปฐม 73160
สถานีอนามัยบ้านดอนทอง ซ.รพช. นฐ. 3027 ต.คลองใหม่ อ.สามพราน จ.นครปฐม 73110
สถานีอนามัยบ้านดงเกตุ ซ.ชาญชัย-จงจิตต์ ปทุมารักษ์ ต.สามพราน อ.สามพราน จ.นครปฐม 73110
สถานีอนามัยบางม่วง ซ.คลองใหม่ ต.บางช้าง อ.สามพราน จ.นครปฐม 73110
สถานีอนามัยท่าข้าม ซ.โยธาธิการ นฐ. 2037 ต.ท่าข้าม อ.สามพราน จ.นครปฐม 73110
สถานีอนามัยตำบลไร่ขิง ซ.ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3316 ต.ไร่ขิง อ.สามพราน จ.นครปฐม 73210
สถานีอนามัยตำบลบางระทึก ถ.พุทธมณฑลสาย 5 ต.บางกระทึก อ.สามพราน จ.นครปฐม 73210
สถานีอนามัยตำบลบางเตย ซ.3316 ต.บางเตย อ.สามพราน จ.นครปฐม 73210
สถานีอนามัยตำบลคลองใหม่ ซ.รพช. นฐ. 3079 ต.คลองใหม่ อ.สามพราน จ.นครปฐม 73110
สถานีอนามัยตำบลขุนแก้ว ซ.3235 ต.หอมเกร็ด อ.สามพราน จ.นครปฐม 73110
สถานีอนามัยตลาดจินดา ซ.3097 ต.คลองจินดา อ.สามพราน จ.นครปฐม 73110
สถานีอนามัยคลองจินดา ซ.ลำเนาพัฒนา 1 ต.ตลาดจินดา อ.สามพราน จ.นครปฐม 73110
สถานีอนามัยเกษตรพัฒนา ซ.รพช. สค. 3049 ต.ตลาดจินดา อ.สามพราน จ.นครปฐม 73110
สถานีอนามัยกระทุ่มล้ม ซ.กระทุ่มล้ม 5 ต.กระทุ่มล้ม อ.สามพราน จ.นครปฐม 73220
โรงพยาบาลสามโคก ต.คลองใหม่ อ.สามพราน จ.นครปฐม 73110
โรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์ (วัดไร่ขิง) ต.ท่าตลาด อ.สามพราน จ.นครปฐม 73110
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง