ค้นพบจำนวน 4 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านตะโกสูง ตำบลสามง่าม ต.สามง่าม อ.ดอนตูม จ.นครปฐม 73150
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอดอนตูม หมู่1 ต.สามง่าม อ.ดอนตูม จ.นครปฐม
สถานีอนามัยตะโกสูง ซ.รพช. ต.สามง่าม อ.ดอนตูม จ.นครปฐม 73150
โรงพยาบาลดอนตูม ต.สามง่าม อ.ดอนตูม จ.นครปฐม 73150
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง