ค้นพบจำนวน 18 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลบ้านหลวง ต.บ้านหลวง อ.ดอนตูม จ.นครปฐม 73150
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านภูมิ ตำบลลำเหย ต.ลำเหย อ.ดอนตูม จ.นครปฐม 73150
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านตะโกสูง ตำบลสามง่าม ต.สามง่าม อ.ดอนตูม จ.นครปฐม 73150
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านเลาเต่า ตำบลห้วยพระ ต.ห้วยพระ อ.ดอนตูม จ.นครปฐม 73150
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลห้วยพระ ต.ห้วยพระ อ.ดอนตูม จ.นครปฐม 73150
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลลำลูกบัว ต.ลำลูกบัว อ.ดอนตูม จ.นครปฐม 73150
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลลำเหย ต.ลำเหย อ.ดอนตูม จ.นครปฐม 73150
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลดอนพุทรา ต.ดอนพุทรา อ.ดอนตูม จ.นครปฐม 73150
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอดอนตูม หมู่1 ต.สามง่าม อ.ดอนตูม จ.นครปฐม
สถานีอนามัยลำเหย ซ.3297 ต.ลำเหย อ.ดอนตูม จ.นครปฐม 73150
สถานีอนามัยลำลูกบัว ซ.3036 ต.ลำลูกบัว อ.ดอนตูม จ.นครปฐม 73150
สถานีอนามัยบ้านเลาเต่า ซ.3036 ต.ห้วยพระ อ.ดอนตูม จ.นครปฐม 73150
สถานีอนามัยบ้านภูมิ ซ.เลียบคลองชลประทาน ต.ลำเหย อ.ดอนตูม จ.นครปฐม 73150
สถานีอนามัยตำบลห้วยพระ ซ.เลียบคลองชลประทาน ต.ห้วยพระ อ.ดอนตูม จ.นครปฐม 73150
สถานีอนามัยตำบลบ้านหลวง ซ.3233 ต.บ้านหลวง อ.ดอนตูม จ.นครปฐม 73150
สถานีอนามัยตำบลดอนพุทรา ซ.3233 ต.ดอนพุทรา อ.ดอนตูม จ.นครปฐม 73150
สถานีอนามัยตะโกสูง ซ.รพช. ต.สามง่าม อ.ดอนตูม จ.นครปฐม 73150
โรงพยาบาลดอนตูม ต.สามง่าม อ.ดอนตูม จ.นครปฐม 73150
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง