ค้นพบจำนวน 49 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านหนองจิก ต.ห้วยหมอนทอง อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านหนองกระทุ่ม ต.หนองกระทุ่ม อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านสองห้อง ต.ห้วยขวาง อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลทุ่งขวาง ต.ทุ่งขวาง อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี ต.ห้วยม่วง อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73180
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล รางพิกุล ต.รางพิกุล อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านห้วยผักชี ต.ห้วยหมอนทอง อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านหนองพงนก ตำบลสระพัฒนา ต.สระสี่มุม อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73180
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านหนองพงกลาง ตำบลสระสี่มุม ต.สระสี่มุม อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73180
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านหนองปลาไหล ตำบลทุ่งกระพังโหม ต.ทุ่งกระพังโหม อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านหนองกร่าง ต.ทุ่งลูกนก อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านหนองเขมร ต.หนองกระทุ่ม อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านสระสี่มุม ตำบลสระสี่มุม ต.สระสี่มุม อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านกำแพงแสน ต.รางพิกุล อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลห้วยหมอนทอง ต.ห้วยหมอนทอง อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลห้วยขวาง ต.ห้วยขวาง อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลหนองงูเหลือม ต.ทุ่งขวาง อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลสระพัฒนา ต.สระพัฒนา อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73180
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลวังน้ำเขียว ต.ทุ่งกระพังโหม อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลทุ่งบัว ต.ทุ่งบัว อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลทุ่งกระพังโหม ต.ทุ่งกระพังโหม อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลดอนข่อย ต.ดอนข่อย อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลกระตีบ 25 หมู่2 ต.กระตีบ อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอกำแพงแสน หมู่1 ต.ทุ่งกระพังโหม อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม
สถานีอนามัยห้วยผักชี ซ.3394 ต.ห้วยหมอนทอง อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140
สถานีอนามัยหนองพงนก ซ.321 ต.สระสี่มุม อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73180
สถานีอนามัยหนองกระทุ่ม ซ.346 ต.หนองกระทุ่ม อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140
สถานีอนามัยสองห้อง ซ.รพช. ต.ห้วยขวาง อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140
สถานีอนามัยสระสี่มุม ซ.เลียบคลองชลประทาน ต.สระสี่มุม อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140
สถานีอนามัยสระพัฒนา ซ.3232 ต.สระพัฒนา อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73180
สถานีอนามัยบ้านหนองพงกลาง ซ.เลียบคลองชลประทาน ต.สระสี่มุม อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73180
สถานีอนามัยบ้านหนองปลาไหล ซ.ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3297 ต.วังน้ำเขียว อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140
สถานีอนามัยบ้านหนองจิก ซ.3394 ต.ห้วยหมอนทอง อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140
สถานีอนามัยบ้านหนองงูเหลือม ซ.เลียบคลองชลประทาน ต.ทุ่งขวาง อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73000
สถานีอนามัยบ้านหนองเขมร ซ.3040 ต.หนองกระทุ่ม อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140
สถานีอนามัยตำบลห้วยหมอนทอง ซ.3394 ต.ห้วยหมอนทอง อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140
สถานีอนามัยตำบลห้วยขวาง ซ.เลียบคลองชลประทาน ต.ห้วยขวาง อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140
สถานีอนามัยตำบลวังน้ำเขียว ซ.321 ต.ทุ่งกระพังโหม อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140
สถานีอนามัยตำบลรางพิกุล ซ.3394 ต.รางพิกุล อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140
สถานีอนามัยตำบลทุ่งลูกนก ซ.3040 ต.ทุ่งลูกนก อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140
สถานีอนามัยตำบลทุ่งบัว ซ.3040 ต.ทุ่งบัว อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140
สถานีอนามัยตำบลทุ่งขวาง ซ.เลียบคลองชลประทาน ต.ทุ่งขวาง อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140
สถานีอนามัยตำบลทุ่งกระพังโหม ซ.321 ต.ทุ่งกระพังโหม อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140
สถานีอนามัยตำบลกำแพงแสน ซ.346 ต.รางพิกุล อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140
สถานีอนามัยตำบลกระตีบ ซ.321 ต.กระตีบ อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73180
สถานีอนามัยดอนข่อย ซ.346 ต.ดอนข่อย อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140
สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษานวมินทราชินีห้วยม่วง ซ.3231 ต.ห้วยม่วง อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73180
โรงพยาบาลจันทรุเบกษา ต.สระสี่มุม อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73180
โรงพยาบาลกำแพงแสน ต.กำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง