ค้นพบจำนวน 5 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลบ้านกร่าง หมู่5 ต.วังน้ำซับ อ.ศรีประจันต์ จ.สุพรรณบุรี 72140
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลวังน้ำซับ หมู่2 ต.วังน้ำซับ อ.ศรีประจันต์ จ.สุพรรณบุรี 72140
สถานีอนามัยบ้านกร่าง ซ.340 ต.วังน้ำซับ อ.ศรีประจันต์ จ.สุพรรณบุรี 72140
สถานีอนามัยตำบลวังน้ำซับ ซ.340 ต.วังน้ำซับ อ.ศรีประจันต์ จ.สุพรรณบุรี 72140
โรงพยาบาลศรีธัญญา ต.วังน้ำซับ อ.ศรีประจันต์ จ.สุพรรณบุรี 72140
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง