ค้นพบจำนวน 64 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลสวนแตง หมู่4 ต.สวนแตง อ.เมืองสุพรรณบุรี จ.สุพรรณบุรี
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลสระแก้ว 160 หมู่6 ต.สระแก้ว อ.เมืองสุพรรณบุรี จ.สุพรรณบุรี 72230
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลสนามคลี หมู่4 ต.สนามคลี อ.เมืองสุพรรณบุรี จ.สุพรรณบุรี
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลบ้านโพธิ์ ต.บ้านโพธิ์ อ.เมืองสุพรรณบุรี จ.สุพรรณบุรี
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลบางกุ้ง หมู่1 ต.บางกุ้ง อ.เมืองสุพรรณบุรี จ.สุพรรณบุรี 72210
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลตลิ่งชัน หมู่1 ต.ตลิ่งชัน อ.เมืองสุพรรณบุรี จ.สุพรรณบุรี
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลไผ่ขวาง ซ.องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ขวาง 3 15 หมู่2 ต.ไผ่ขวาง อ.เมืองสุพรรณบุรี จ.สุพรรณบุรี 72000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านอู่ยา (ใหม่) ตำบลดอนกำยาน ถ.มาลัยแมน หมู่1 ต.ดอนกำยาน อ.เมืองสุพรรณบุรี จ.สุพรรณบุรี 72000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านหัวอุด ตำบลตลิ่งชัน ถ.โพธิ์วรคุณ หมู่5 ต.ตลิ่งชัน อ.เมืองสุพรรณบุรี จ.สุพรรณบุรี
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านหนองปรือ ตำบลสระแก้ว หมู่7 ต.สระแก้ว อ.เมืองสุพรรณบุรี จ.สุพรรณบุรี
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านสังฆจายเถร ต.สวนแตง อ.เมืองสุพรรณบุรี จ.สุพรรณบุรี 72210
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านตีนเป็ด ตำบลศาลาขาว หมู่5 ต.ศาลาขาว อ.เมืองสุพรรณบุรี จ.สุพรรณบุรี
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านดอนขุนราม ตำบลโคกโคเฒ่า 224 หมู่1 ต.ไผ่ขวาง อ.เมืองสุพรรณบุรี จ.สุพรรณบุรี 72000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านดอนกลาง ตำบลไผ่ขวาง หมู่1 ต.สนามชัย อ.เมืองสุพรรณบุรี จ.สุพรรณบุรี 72000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านช่องพิกุล ตำบลไร่รถ 200 ต.ตลิ่งชัน อ.เมืองสุพรรณบุรี จ.สุพรรณบุรี 72230
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านโพธิ์ตะวันออก ตำบลบ้านโพธิ์ หมู่3 ต.บ้านโพธิ์ อ.เมืองสุพรรณบุรี จ.สุพรรณบุรี
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลสนามชัย 211/2 ซ.วัดถ้ำ 5 ต.สนามชัย อ.เมืองสุพรรณบุรี จ.สุพรรณบุรี 72000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลศาลาขาว ถ.มาลัยแมน ต.สวนแตง อ.เมืองสุพรรณบุรี จ.สุพรรณบุรี 72210
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลรั้วใหญ่ 226/2 หมู่3 ต.รั้วใหญ่ อ.เมืองสุพรรณบุรี จ.สุพรรณบุรี
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลพิหารแดง ถ.สมภารคง ต.พิหารแดง อ.เมืองสุพรรณบุรี จ.สุพรรณบุรี 72000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลท่าระหัด 156 ต.ท่าระหัด อ.เมืองสุพรรณบุรี จ.สุพรรณบุรี 72000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลทับตีเหล็ก หมู่4 ต.ทับตีเหล็ก อ.เมืองสุพรรณบุรี จ.สุพรรณบุรี
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลดอนมะสังข์ ต.ดอนมะสังข์ อ.เมืองสุพรรณบุรี จ.สุพรรณบุรี 72000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลดอนตาล หมู่4 ต.ดอนตาล อ.เมืองสุพรรณบุรี จ.สุพรรณบุรี
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลดอนกำยาน หมู่4 ต.ดอนกำยาน อ.เมืองสุพรรณบุรี จ.สุพรรณบุรี 72000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลดอนโพธิ์ทอง หมู่1 ต.ดอนโพธิ์ทอง อ.เมืองสุพรรณบุรี จ.สุพรรณบุรี 72000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลโพธิ์พระยา หมู่3 ต.โพธิ์พระยา อ.เมืองสุพรรณบุรี จ.สุพรรณบุรี
สถานพยาบาลเรือนจำจังหวัดสุพรรณบุรี 296 ถ.สุพรรณบุรี - บางบัวทอง หมู่3 ต.ท่าระหัด อ.เมืองสุพรรณบุรี จ.สุพรรณบุรี 72000
สถานพยาบาลเรือนจำจังหวัดสิงห์บุรี 111 ถ.สิงห์บุรี อ.เมืองสุพรรณบุรี จ.สุพรรณบุรี 16000
โรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช ๙๕๐ ถ.พระพันวษา ต.ท่าพี่เลี้ยง อ.เมืองสุพรรณบุรี จ.สุพรรณบุรี ๗๒๐๐๐
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองสุพรรณบุรี 57 ถ.ประชาธิปไตย ต.ท่าพี่เลี้ยง อ.เมืองสุพรรณบุรี จ.สุพรรณบุรี
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุพรรณบุรี 78 หมู่4 ต.ทับตีเหล็ก อ.เมืองสุพรรณบุรี จ.สุพรรณบุรี 72000
สถานีอนามัยไผ่ลูกนก ซ.อบจ. สพ. 2038 ต.สวนแตง อ.เมืองสุพรรณบุรี จ.สุพรรณบุรี 72210
สถานีอนามัยบ้านอู่ยา ซ.322 ต.ดอนกำยาน อ.เมืองสุพรรณบุรี จ.สุพรรณบุรี 72000
สถานีอนามัยบ้านหัวอุด ซ.สพ. 3005 ต.ตลิ่งชัน อ.เมืองสุพรรณบุรี จ.สุพรรณบุรี 72230
สถานีอนามัยบ้านหนองปรือ ซ.3460 ต.สระแก้ว อ.เมืองสุพรรณบุรี จ.สุพรรณบุรี 72230
สถานีอนามัยบ้านสังฆจายเถร ซ.3318 ต.สวนแตง อ.เมืองสุพรรณบุรี จ.สุพรรณบุรี 72210
สถานีอนามัยบ้านโพธิ์ตะวันออก ซ.อบจ. สพ. 2030 ต.บ้านโพธิ์ อ.เมืองสุพรรณบุรี จ.สุพรรณบุรี 72000
สถานีอนามัยบ้านตีนเป็ด ซ.3461 ต.ศาลาขาว อ.เมืองสุพรรณบุรี จ.สุพรรณบุรี 72210
สถานีอนามัยบ้านดอนกลาง ซ.357 ต.สนามชัย อ.เมืองสุพรรณบุรี จ.สุพรรณบุรี 72000
สถานีอนามัยบ้านช่องพิกุล ซ.อบจ. สพ. 2051 ต.ตลิ่งชัน อ.เมืองสุพรรณบุรี จ.สุพรรณบุรี 72230
สถานีอนามัยตำบลสวนแตง ซ.อบจ. สพ. 2046 ต.สวนแตง อ.เมืองสุพรรณบุรี จ.สุพรรณบุรี 72210
สถานีอนามัยตำบลสนามชัย ถ.,วัดถ้ำ 5, ต.สนามชัย อ.เมืองสุพรรณบุรี จ.สุพรรณบุรี 72000
สถานีอนามัยตำบลสนามคลี ซ.สพ. 3006 ต.สนามคลี อ.เมืองสุพรรณบุรี จ.สุพรรณบุรี 72230
สถานีอนามัยตำบลศาลาขาว ถ.มาลัยแมน ต.สวนแตง อ.เมืองสุพรรณบุรี จ.สุพรรณบุรี 72210
สถานีอนามัยตำบลรั้วใหญ่ ถ.ขุนช้าง ต.รั้วใหญ่ อ.เมืองสุพรรณบุรี จ.สุพรรณบุรี 72000
สถานีอนามัยตำบลโพธิ์พระยา ซ.340 ต.โพธิ์พระยา อ.เมืองสุพรรณบุรี จ.สุพรรณบุรี 72000
สถานีอนามัยตำบลพิหารแดง ถ.สมภารคง ต.พิหารแดง อ.เมืองสุพรรณบุรี จ.สุพรรณบุรี 72000
สถานีอนามัยตำบลไผ่ขวาง ซ.329 ต.ไผ่ขวาง อ.เมืองสุพรรณบุรี จ.สุพรรณบุรี 72000
สถานีอนามัยตำบลบ้านโพธิ์ ซ.สพ. 3003 ต.บ้านโพธิ์ อ.เมืองสุพรรณบุรี จ.สุพรรณบุรี 72000
สถานีอนามัยตำบลบ้านท่าระหัด ซ.3037 ต.ท่าระหัด อ.เมืองสุพรรณบุรี จ.สุพรรณบุรี 72000
สถานีอนามัยตำบลบางกุ้ง ถ.มาลัยแมน ต.บางกุ้ง อ.เมืองสุพรรณบุรี จ.สุพรรณบุรี 72210
สถานีอนามัยตำบลตลิ่งชัน ซ.สพ. 3005 ต.ตลิ่งชัน อ.เมืองสุพรรณบุรี จ.สุพรรณบุรี 72230
สถานีอนามัยตำบลดอนมะสังข์ ซ.3195 ต.ดอนมะสังข์ อ.เมืองสุพรรณบุรี จ.สุพรรณบุรี 72000
สถานีอนามัยตำบลดอนโพธิ์ทอง ซ.อบจ. สพ. 2027 ต.ดอนโพธิ์ทอง อ.เมืองสุพรรณบุรี จ.สุพรรณบุรี 72000
สถานีอนามัยตำบลดอนตาล ซ.3451 ต.ดอนตาล อ.เมืองสุพรรณบุรี จ.สุพรรณบุรี 72000
สถานีอนามัยตำบลดอนกำยาน ซ.อบจ. สพ. 2074 ต.ดอนกำยาน อ.เมืองสุพรรณบุรี จ.สุพรรณบุรี 72000
สถานีอนามัยตำบลโคกโคเฒ่า ซ.329 ต.โคกโคเฒ่า อ.เมืองสุพรรณบุรี จ.สุพรรณบุรี 72000
โรงพยาบาลศูนย์โรคตาสุพรรณบุรี ต.ไผ่ขวาง อ.เมืองสุพรรณบุรี จ.สุพรรณบุรี 72000
โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์รัตนาธิเบศร์ ถ.พระพันวษา ต.ท่าพี่เลี้ยง อ.เมืองสุพรรณบุรี จ.สุพรรณบุรี 72000
โรงพยาบาลศาลายา ถ.มิ่นหาญ ต.ท่าพี่เลี้ยง อ.เมืองสุพรรณบุรี จ.สุพรรณบุรี 72000
โรงพยาบาลพรชัย ถ.มิ่นหาญ ต.ท่าพี่เลี้ยง อ.เมืองสุพรรณบุรี จ.สุพรรณบุรี 72000
โรงพยาบาลเทวพร ถ.มิ่นหาญ ต.ท่าพี่เลี้ยง อ.เมืองสุพรรณบุรี จ.สุพรรณบุรี 72000
โรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช (ปั้นสุขุม) ถ.ม้าสีหมอก ต.ท่าพี่เลี้ยง อ.เมืองสุพรรณบุรี จ.สุพรรณบุรี 72000
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง