ค้นพบจำนวน 24 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล หนองแม่นา ตำบลหนองแม่นา ต.เขาค้อ อ.เขาค้อ จ.เพชรบูรณ์ 67270
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล รื่นฤดี ตำบลสะเดาะพง ต.เขาค้อ อ.เขาค้อ จ.เพชรบูรณ์ 67270
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล พัฒนวรพงษ์ ตำบลริมสีม่วง ต.ริมสีม่วง อ.เขาค้อ จ.เพชรบูรณ์ 67270
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ปานสุขุม ตำบลเขาค้อ ต.เขาค้อ อ.เขาค้อ จ.เพชรบูรณ์ 67270
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ป่าคา ตำบลแคมป์สน ต.แคมป์สน อ.เขาค้อ จ.เพชรบูรณ์ 67280
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ป่าแดง ตำบลเขาค้อ ต.เขาค้อ อ.เขาค้อ จ.เพชรบูรณ์ 67270
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านห้วยทรายเหนือ ต.เข็กน้อย อ.เขาค้อ จ.เพชรบูรณ์ 67280
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล นายาว ตำบลทุ่งสมอ ต.ทุ่งสมอ อ.เขาค้อ จ.เพชรบูรณ์ 67270
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล เหล่าหญ้า ตำบลแคมป์สน ต.แคมป์สน อ.เขาค้อ จ.เพชรบูรณ์ 67280
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล เสลียงแห้ง ตำบลหนองแม่นา ต.สะเดาะพง อ.เขาค้อ จ.เพชรบูรณ์ 67270
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล เข็กน้อย ตำบลเข็กน้อย ต.เข็กน้อย อ.เขาค้อ จ.เพชรบูรณ์ 67280
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเขาค้อ ต.เขาค้อ อ.เขาค้อ จ.เพชรบูรณ์ 67270
สถานีอนามัยเหล่าหญ้า ซ.AH16 ต.แคมป์สน อ.เขาค้อ จ.เพชรบูรณ์ 67280
สถานีอนามัยหนองแม่นา ซ.2258 ต.หนองแม่นา อ.เขาค้อ จ.เพชรบูรณ์ 67270
สถานีอนามัยเสลียงแห้ง ซ.2258 ต.หนองแม่นา อ.เขาค้อ จ.เพชรบูรณ์ 67270
สถานีอนามัยรื่นฤดี ซ.2196 ต.เขาค้อ อ.เขาค้อ จ.เพชรบูรณ์ 67270
สถานีอนามัยพัฒนวรพงษ์ ซ.2258 ต.ริมสีม่วง อ.เขาค้อ จ.เพชรบูรณ์ 67270
สถานีอนามัยปานสุขุม ซ.2196 ต.เขาค้อ อ.เขาค้อ จ.เพชรบูรณ์ 67270
สถานีอนามัยป่าคา ซ.AH16 ต.แคมป์สน อ.เขาค้อ จ.เพชรบูรณ์ 67280
สถานีอนามัยบ้านป่าแดง ซ.2325 ต.เขาค้อ อ.เขาค้อ จ.เพชรบูรณ์ 67270
สถานีอนามัยนายาว ซ.2196 ต.ทุ่งสมอ อ.เขาค้อ จ.เพชรบูรณ์ 67270
สถานีอนามัยเข็กน้อย ซ.AH16 ต.เข็กน้อย อ.เขาค้อ จ.เพชรบูรณ์ 67280
โรงพยาบาลเขาค้อ ต.เขาค้อ อ.เขาค้อ จ.เพชรบูรณ์ 67270
โรงพยาบาลเขาค้อ 2 ต.แคมป์สน อ.เขาค้อ จ.เพชรบูรณ์ 67280
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง