ค้นพบจำนวน 8 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล หลักด่าน ตำบลหลักด่าน ต.หลักด่าน อ.น้ำหนาว จ.เพชรบูรณ์ 67260
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านวังกวาง ตำบลวังกวาง ต.น้ำหนาว อ.น้ำหนาว จ.เพชรบูรณ์ 67260
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ดงคล้อ ตำบลวังกวาง ต.น้ำหนาว อ.น้ำหนาว จ.เพชรบูรณ์ 67260
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล โคกมน ตำบลโคกมน ต.โคกมน อ.น้ำหนาว จ.เพชรบูรณ์ 67260
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอน้ำหนาว ต.น้ำหนาว อ.น้ำหนาว จ.เพชรบูรณ์ 67260
สถานีอนามัยหลักด่าน ซ.2216 ต.หลักด่าน อ.น้ำหนาว จ.เพชรบูรณ์ 67260
สถานีอนามัยโคกมน ซ.2216 ต.โคกมน อ.น้ำหนาว จ.เพชรบูรณ์ 67260
โรงพยาบาลน้ำหนาว ต.น้ำหนาว อ.น้ำหนาว จ.เพชรบูรณ์ 67260
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง