ค้นพบจำนวน 18 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล หินดาดน้อย ตำบลซับสมอทอด 146 ต.ซับสมอทอด อ.บึงสามพัน จ.เพชรบูรณ์ 67160
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล หนองแจง ตำบลหนองแจง ถ.คชเสนีย์ ต.หนองแจง อ.บึงสามพัน จ.เพชรบูรณ์ 67160
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ศรีมงคล ตำบลศรีมงคล ต.ศรีมงคล อ.บึงสามพัน จ.เพชรบูรณ์
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล วังพิกุล ต.วังพิกุล ต.วังพิกุล อ.บึงสามพัน จ.เพชรบูรณ์ 67230
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ราหุล ตำบลบึงสามพัน ต.บึงสามพัน อ.บึงสามพัน จ.เพชรบูรณ์ 67160
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล พญาวัง ตำบลพญาวัง 19 ต.พญาวัง อ.บึงสามพัน จ.เพชรบูรณ์ 67160
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ซับสมพงษ์ ตำบลซับไม้แดง ต.ซับไม้แดง อ.บึงสามพัน จ.เพชรบูรณ์ 67160
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ซับบอน ตำบลกันจุ ต.กันจุ อ.บึงสามพัน จ.เพชรบูรณ์ 67160
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบึงสามพัน 20 ซ.ซับสมอทอด-วังพิกุล ต.ซับสมอทอด อ.บึงสามพัน จ.เพชรบูรณ์ 67160
สถานีอนามัยหนองแจง ถ.คชเสนีย์ ต.หนองแจง อ.บึงสามพัน จ.เพชรบูรณ์ 67160
สถานีอนามัยศรีมงคล ซ.225 ต.ศรีมงคล อ.บึงสามพัน จ.เพชรบูรณ์ 67160
สถานีอนามัยวังพิกุล ซ.3004 ต.วังพิกุล อ.บึงสามพัน จ.เพชรบูรณ์ 67230
สถานีอนามัยราหุล ถ.คชเสนีย์ ต.บึงสามพัน อ.บึงสามพัน จ.เพชรบูรณ์ 67160
สถานีอนามัยพญาวัง ซ.225 ต.ซับไม้แดง อ.บึงสามพัน จ.เพชรบูรณ์ 67160
สถานีอนามัยบ้านดาดน้อย ซ.3004 ต.ซับสมอทอด อ.บึงสามพัน จ.เพชรบูรณ์ 67160
สถานีอนามัยซับสมพงษ์ ซ.โยธาธิการ พช. 2065 ต.ซับไม้แดง อ.บึงสามพัน จ.เพชรบูรณ์ 67160
สถานีอนามัยซับบอน ซ.225 ต.กันจุ อ.บึงสามพัน จ.เพชรบูรณ์ 67160
โรงพยาบาลบึงสามพัน ถ.คชเสนีย์ ต.บึงสามพัน อ.บึงสามพัน จ.เพชรบูรณ์ 67160
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง