ค้นพบจำนวน 4 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล นาไร่เดียว ตำบลท่าโรง ต.ท่าโรง อ.วิเชียรบุรี จ.เพชรบูรณ์ 67130
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ท่าโรง ตำบลท่าโรง ต.ท่าโรง อ.วิเชียรบุรี จ.เพชรบูรณ์ 67130
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอวิเชียรบุรี ต.ท่าโรง อ.วิเชียรบุรี จ.เพชรบูรณ์ 67130
สถานีอนามัยนาไร่เดียว ซ.2275 ต.ท่าโรง อ.วิเชียรบุรี จ.เพชรบูรณ์ 67130
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง